Tietoa freestylemelonnan olosuhteiden kehittämisestä

8.5.2018 Melonta Yleinen

Pinkston Watersports Glasgowssa. Kuva: Rapidblocs
Pinkston Watersports Glasgowssa. Kuva: Rapidblocs
Hanketyöntekijä kävi testaamassa Pinkstonin kosken. Kuva: Andy Laird
Hanketyöntekijä kävi testaamassa Pinkstonin kosken. Kuva: Andy Laird

Pinkstonin stoppari 7 m3/s virtaamalla. Kuva: Heikki Rauatmaa

Pinkstonin stoppari 7 m3/s virtaamalla. Kuva: Heikki Rauatmaa


Pinkstonin stopparin rakenteet ylävirrasta päin. Kuva: Heikki Rauatmaa

Pinkstonin stopparin rakenteet ylävirrasta päin. Kuva: Heikki Rauatmaa


Pinkstonin stopparin rakenteet alavirrasta päin. Kuva: Heikki Rauatmaa

Pinkstonin stopparin rakenteet alavirrasta päin. Kuva: Heikki Rauatmaa

Tutkimushanke freestylemelonnan olosuhteiden kehittämisestä on edennyt mukavasti. Talven aikana on taas ollut hienoa nähdä harrastajien kiinnostuneisuutta hanketta kohtaan, kiitokset kaikille ideoitaan ja tietojaan jakaneille.

Kertauksena hankkeen lyhyen tähtäimen tavoite, joka on laatia ohjeistus freestylemelonnan suorituspaikkana toimivan aallon tai stopparin eli vasta-aallon suunnittelun ja rakentamisen perusteisiin. Ohjeistuksen on tarkoitus helpottaa projektinjohdon, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työtä sekä antaa pohjatietoja vuoropuhelulle rakennushankkeista päättävien tahojen kanssa. Pitkän tähtäimen tavoite on rakentaa tulevaisuudessa suorituspaikkoja lähemmäksi asutuskeskittymiä ja näin madaltaa kynnystä lajin harrastamiseen. Ohjeistuksesta löytyvien pohjatietojen toivotaan myös helpottavan rahoituksen hakua potentiaalisen kohteen löytyessä. 

Talven aikana kartoitettiin rakennettuja freestylemelontapaikkoja ja niiden suunnittelijoita, joista muutamien kanssa käytiin keskusteluja. Lisäksi yhden suunnittelijan kanssa tehtiin laajempaa yhteistyötä, jonka mahdollisti Suomen Melonta- ja Soutuliitolle myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus. Yhteistyötä tehtiin englantilaisen Engineering Paddler Designs -yrityksen kanssa, joka on suunnitellut ja toteuttanut useita onnistuneita freestylemelonnan suorituspaikkoja sekä slalomratoja maailmalla. He olivat mukana muun muassa Lontoon olympialaisten slalomradan projektissa. Konsultaatiolla pyrittiin paikkaamaan vähäistä julkaisujen määrää freestylemelontapaikkojen suunnittelusta.

Tutkimuksessa etsittiin onnistuneita rakennettuja freestylemelontapaikkoja ja esiteltiin niiden kautta mahdollisia toteutusratkaisuja sekä rakentamispaikkoja. Mahdollisen rakentamispaikan löytäminen on ensimmäinen ja tärkein edellytys freestylemelontapaikan rakentamiseksi. Erilaisia mahdollisuuksia tullaan esittelemään ohjeistuksessa mahdollisimman kattavasti, jotta lukijat voisivat löytää itse potentiaalisia kohteita ja mahdollisesti käynnistää hankkeita freestylemelontapaikkojen rakentamiseksi.

Hankkeen työryhmän tietoon ovat tulleet seuraavat paikat ja ideat, joiden potentiaalia freestylemelontapaikan rakentamiselle on tiedusteltu melojien toimesta allekirjoittaneelta: Surf Joensuun aaltohanke, Vanhankaupunginkoski, Vantaankoski, Tikkurilankoski, Lempäälän Herralanvirta, Kuurnaan pato, Kymijoen Kuusaankoski sekä Tourujoki. Kiitos näistä vinkeistä!

Mikäli teillä on pienikin epäilys paikasta, jossa voisi olla potentiaalia freestylemelontapaikan rakentamiseksi niin olkaa yhteydessä allekirjoittaneeseen. Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja ideoita voi lähettää osoitteeseen heikki.rauatmaa@smsl.fitai puhelimitse numeroon 041-4579692. 

Tutkimuksiin perehtymisen ohella hanketyöntekijä vieraili helmikuussa Skotlannin Glasgowssa sijaitsevassa Pinkston Watersports -vesiurheilukeskuksessa. Vierailun aikana työskenneltiin tutkimushankkeen parissa Engineering Paddler Designs -yrityksen pääsuunnittelija Andy Lairdin kanssa. Lisäksi melottiin Pinkstonin keinotekoisella koskimelontaradalla sekä testattiin sinne rakennettua stopparia. Stopparin rakenne on hyvin yksinkertainen ja virtaama stoppariin noin seitsemän kuutiometriä sekunnissa. Samalla tutustuttiin myös keskuksen toimintamalliin ja tiloihin. Laird on suunnitellut keinotekoisen kosken ja ideoinut keskuksen toimintamallin. Keskus on varsin suosittu ja sen sijainti lähellä Glasgown keskustaa on erinomainen. Koskea ja sen tasaisen veden allasta käyttävät koskimelonnan eri lajien lisäksi muun muassa avovesiuimarit, poolomelojat sekä palokunnat ja pelastusjärjestöt, jotka harjoittelevat virtavesipelastusta. Keskus on säätiöpohjainen ja tekee vuosittain sen verran tulosta, että pärjää rahallisesti ilman avustuksia. Pinkstonin tapaiset vesiurheilukeskukset sopivat hyvin suurten kaupunkien yhteyteen. 

Tutkimus- ja kehityshanke jatkuu kesän aikana suunnitteluohjeistuksen kokoamisella julkaisukuntoon.

 

Heikki Rauatmaa

Hanketyöntekijä 

Oulussa 2.5.2018

 

Hankkeesta ja sen taustoista lisää:

http://www.melontajasoutuliitto.fi/?x253956=1294788

http://www.melontajasoutuliitto.fi/?x297396=1328624

http://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/freestylemelonta/uutiset-ja-tiedotteet/?x1138164=1365572

 

Ohessa kuvia Pinkston Watersports -keskuksesta.