Freestylemelontapaikat – suunnittelu ja rakentaminen -opas julkaistu

12.2.2019 Liitto Melonta

Freestylemelonnan olosuhteiden kehittämis- ja tutkimushanke on saatu päätökseen. Hankkeen tuloksena syntyi opas ”Freestylemelontapaikat – Suunnittelu ja rakentaminen”. 

Tiedote 12.2.2019

Freestylemelontapaikat – suunnittelu ja rakentaminen -opas julkaistu

Freestylemelonnan olosuhteiden kehittämis- ja tutkimushanke on saatu päätökseen. 
Hankkeen tuloksena syntyi opas ”Freestylemelontapaikat – Suunnittelu ja rakentaminen”. 

Valmistuneessa oppaassa kerrotaan olennaisimmat asiat freestylemelonta-lajista sekä esitellään erityyppisiä ja erilaisin toteutustavoin rakennettuja freestylemelontapaikkoja. Oppaassa käydään läpi tärkeimmät freestylemelontapaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät asiat. 

Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoite oli laatia ohjeistus freestylemelonnan suorituspaikkana toimivan aallon tai stopparin eli vasta-aallon suunnittelun ja rakentamisen perusteisiin. Pitkän tähtäimen tavoite on, että tulevaisuudessa suorituspaikkoja rakennettaisiin lähemmäksi Suomen asutuskeskittymiä ja näin madalletaisiin kynnystä freestylemelonnan harrastamiseen. 

Opas on hyödyllinen mm. freestylemelontapaikka- sekä koskipuistohankkeissa mukana oleville suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille ja melonnan harrastajille. Oppaasta saa pohjatietoja vuoropuhelulle rakennushankkeista päättävien tahojen kanssa. Oppaan lukijat voivat myös hyödyntää saamaansa tietoutta löytämällä uusia freestylemelontakohteita ja käynnistämällä rakennushankkeita. 

Opas on osa liikuntapaikkarakentamista käsittelevää Liikuntapaikkajulkaisut-kirjasarjaa, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut yhteistyössä Rakennustiedon kanssa. 

Freestylemelonnan olosuhteiden kehittämis- ja tutkimushanke onsaanut Opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksen.

Opas on nyt saatavilla Rakennustiedon verkkokaupassa kirjana sekä e-kirjana: https://www.rakennustietokauppa.fi/freestylemelontapaikat-suunnittelu-ja-rakentaminen/114954/dp https://www.rakennustietokauppa.fi/tuotteet/tuote/115107/freestylemelontapaikat-suunnittelu-ja-rakentaminen-e-kirja 

Lisää freestylemelonnasta ja rakentamisoppaasta:
https://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/freestylemelonta/freestylemelontapaikan-rakentami/

Kiitokset koko työryhmän puolesta kaikille hankkeen aikana ideoitaan ja tietojaan jakaneille! 

Heikki Rauatmaa 

Kai Lindqvist 
Jyri Hämäläinen 
Jukka Ollikainen 
Marika Orava 
Tuomas Kaukola 
Kari Nykänen 
Marjaana Risku


Freestylemelontapaikat – Suunnittelu ja rakentaminen -oppaan kirjoittaja Heikki Rauatmaa.
Freestylemelontapaikat – Suunnittelu ja rakentaminen -oppaan kirjoittaja Heikki Rauatmaa.