Hallitus käsitteli valituksen kurinpitopäätöksestä

2.10.2019 Liitto

Liiton hallitus on käsitellyt sille osoitetun valituksen kurinpitovaliokunnan päätöksestä 5.8.  antaa varoitus soutaja Joel Naukkariselle. Hallitus hyväksyi valituksen tiedon antamatta jättämisen osalta, mutta hylkäsi valituksen muilta osin ja katsoi urheilijan syyllistyneen epäurheilijamaiseen käytökseen väärän tiedon levittämisestä.