Olympiasoudun valinnat tehdään valintakriteereiden mukaisesti

23.4.2019 Liitto Soutu

Sosiaalisessa mediassa on ollut vilkasta keskustelua olympiasoudun valinnoista. On tarpeen oikaista ja korjata keskustelussa annettuja tietoja.

Olympiasoudun valintakriteerit on päätetty kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa 29.1.2019 ja ne on tiedotettu kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville urheilijoille 31.1.2019 ja julkaistu liiton nettisivuilla 31.1.2019. Yhdelle urheilijalle on annettu välttämättömistä ja pakollisista opinnoista johtuen erillislupa näytön antamiseen ensimmäiseen maailmancupin osakilpailuun 21.4.2019. Näin ollen kaikille urheilijoille on annettu näyttömahdollisuus.

Valintajärjestelmä koostuu kolmesta eri dokumentista: yleisistä valintakriteereistä, arvokilpailuihin valittavien yleisistä menestystavoitteista sekä lajikohtaisista valintakriteereistä. Näissä dokumenteissa on kerrottu vaaditut näyttökilpailut ja valintakriteerit. Yleisissä valintakriteereissä on kuvattu kaikkia lajeja koskevat periaatteet, joista olennaisin on näyttö kilpailukykyisyydestä. Tavoitteena on menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Lisäksi on asetettu vähimmäissijoitustavoite, johon urheilijan tulee kansainvälisessä kilpailussa päästä ja näyttökilpailulta vaadittava taso (kansallinen tai kansainvälinen).

Yleiset valintakriteerit ja olympiasoudun lajikohtaiset valintakriteerit on luettavissa täältä.

Ennakolta on määritetty näyttökisa tai näyttökisoja, joihin urheilijan tulee osallistua. Yleisten valintakriteereiden taulukossa on määritelty, minkä tasoisessa kilpailussa (kansallinen, kansainvälinen) näyttö tulee antaa. Jokaiseen kilpailuun on annettu useampi näyttömahdollisuus.

Arvokilpailujen valinnoissa painotetaan ensisijaisesti kansainvälisiä näyttöjä ja esimerkiksi MM-kilpailuihin vaaditaan yleisten valintakriteereiden mukaan näyttö vähintään maailmancupin kilpailusta.

Soudun kauden 2019 arvokilpailuiden maajoukkue-edustajia ei ole vielä valittu, vaan urheilijoilla on mahdollisuus antaa näyttöjä muun muassa maailmancupin osakilpailuissa. Edustaja MM-kilpailuihin voidaan valita aikaisintaan Plovdivin maailmancupin jälkeen.

Suomea voi maailmancupin kilpailussa edustaa yhdessä veneluokassa kahdesta neljään venekuntaa. Ensimmäiseen maailmancupiin urheilijat ovat antaneet näytöt 6.4. ja 12.-14.4. sekä erityisluvalla 21.4. kilpailuissa. Kilpailussa Suomea voi edustaa neljä venekuntaa. Valinnat ovat parhaillaan päätettävänä kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa.

Kaikki maailmancup- ja arvokilpailuvalinnat tekee liiton hallinto-ohjeen mukaisesti kilpailu- ja valmennusvaliokunta. Valintakriteereistä päättää kilpailu- ja valmennusvaliokunta. Valintaesitykset valmistelee valmennuspäällikkö sekä soudun huippu-urheilun asiantuntijaryhmä niiden esitysten osalta, jos ehdokkaina on valmennuspäällikön henkilökohtaisia valmennettavia.

On tarpeen oikaista virheellinen tieto siitä, että Suomea viime vuodet MM-kilpailuissa edustanut yksikkösoutaja ei olisi osallistunut karsintakilpailuihin viime vuosien aikana. Urheilija on osallistunut kaikkiin valintakriteereiden määrittämiin karsintakilpailuihin sekä vuonna 2018 että vuoden 2019 keväällä.

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ei tee huippu-urheilun tukipäätöksiä, vaan Suomen Olympiakomitea ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät tukipäätöksensä omien kriteereidensä pohjalta.

Lisäksi on tarpeen oikaista virheellinen tieto yhden urheilijan veneen kolhimisesta Italiassa. Gaviratessa leirillä olleet saksalaisjuniorisoutajat ovat myöntäneet vahingossa osuneensa veneeseen ja ovat olleet pahoillaan tapahtuneesta.