Retki- ja virkistysjaosto korostaa seurojen välistä yhteistyötä

16.1.2019 Liitto

Vuoden alussa toimintansa aloittanut retki- ja virkistysjaosto on ensimmäisessä kokouksessaan nostanut seurakehittämisen ja koulutustoiminnan kehittämisen tärkeimmiksi teemoikseen.

Retki- ja virkistysjaosto perustettiin 2018 syksyllä. Jaoston tehtävänä on toimia asiantuntijana retki- ja virkistysmelontaa koskevassa kehittämistyössä ja päätöksenteossa sekä toimia yhteistyöelimenä lajiliiton retki- ja virkistysmelontaseurojen välillä.

Hallitus on valinnut retki- ja virkistysjaoston jäseniksi Eero Ouran, Paavo Juntusen ja Marko Uusitalon. Valitut jaoston jäsenet ovat kokeneita retkeilijöitä ja seuratoimijoita.

Retki- ja virkistysjaoston ensimmäisessä kokouksessa 14.1.2019 keskusteltiin 7.10.2018 retkimelontafoorumissa esille nousseista teemoista, seurakehittämisestä, koulutustoiminnasta, olosuhteista ja vaikuttamisesta.

Jaostossa päätettiin toistaiseksi keskittyä seurakehittämiseen ja koulutustoiminnan kehittämiseen yhdessä koulutusvaliokunnan kanssa.  

Jaosto ideoi retki- ja virkistysmelontaseuroille seurafoorumia, jossa seurat voisivat verkostoitua ja jakaa parhaita käytäntöjä. Foorumille sopiva ajankohta voisi olla liiton kevätkokous. Mallia voisi ottaa Suomen Ladun käytännöstä, jossa vuosikokouksen yhteydessä on monipuolisesti erilaisia työpajoja ja muuta ohjelmaa.

Jaostossa nostettiin esille seuroissa havaittu tarve matalan kynnyksen apuohjaajakoulutukselle sekä retkenvetäjän koulutukselle. Näillä koulutuksilla saataisiin seurojen perustoimintoihin lisää vetäjiä. Koulutusten kehittämistyötä jatketaan yhdessä koulutusvaliokunnan kanssa.