Kevätkokous siirtyy pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä

26.3.2020 Liitto

Melonta- ja soutuliiton kevätkokous siirtyy pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä – Katso Olympiakomitean ohjeistus seurojen vuosikokousten pitämiseksi.

Melonta- ja Soutuliiton tiedote 26.3.2020

Melonta- ja soutuliiton hallitus käsitteli kokouksessaan koronavirustilanteen vaikutuksia liiton toimintaan. Kevätkokous päätettiin siirtää pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä. Näin liitto noudattaa viranomaisten päätöksiä ja ohjeistuksia. Hallituksella on lisäksi velvoite huolehtia jäsenistönsä terveydestä ja yhdistysdemokratian toteutumiseksi kokous tulee käydä sellaisena ajankohtana ja paikassa, jossa jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Liiton hallitus kehottaa jäsenseurojaan toimimaan samoin, jos muut kokouksen pitotavat eivät ole mahdollisia. Etäosallistuminen on mahdollista ainoastaan, mikäli siitä on erikseen maininta seuran säännöissä. Lue lisää Olympiakomitean tiedotteesta: https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/17/seuratoiminta-ja-koronavirus/

Reagointiajaksi tapahtumien osalta sovittiin toistaiseksi yksi kuukausi

Koronavirustilanne on elänyt erittäin nopeasti ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida kovin pitkälle.

Liiton hallitus katsoi, että tällä hetkellä sopiva reagointiaika eri tapahtumille on yksi kuukausi. Tapahtumien peruutuksista tai siirroista siis tulisi päättää viimeistään yhtä kuukautta ennen tapahtumaa. Nykytilanteessa mitään järjestettyä toimintaa ei voi toteuttaa, mutta omaehtoista liikuntaa tulee suosia. Kansallisten kilpailujen ja SM-kilpailujen osalta kilpailujen järjestäjä, lajijaosto/KVVK ja liiton toimisto reagoivat voimassa olevaan tilanteeseen liiton hallituksen linjausten pohjalta.

Tahtotila on, että kesän aikana pystytään järjestämään toimintaa, kilpailutapahtumia ja harjoituksia epidemiatilanteen sen salliessa, mutta sen täytyy olla turvallista ja terveellistä. Esimerkiksi, jos SM-kilpailuja ei pystytä alkuperäisessä aikataulussa järjestämään, pyritään niille ensisijaisesti etsimään uusi ajankohta.

19.3.2020 Annetut toimintasuositukset seuroille ovat edelleen voimassa.