Syyskokouksen antia 14.11.

16.11.2020 Liitto

Melonta- ja Soutuliiton syyskokous pidettiin lauantaina 14.11. etäyhteydellä. Zoom-yhteydellä mukana oli yli 20 osallistujaa ja 17 äänioikeutettua.

Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen katsauksella kuluvaan vuoteen

Liiton puheenjohtaja Jussi Järventaus avasi liiton syyskokouksen. Puheenjohtaja kävi läpi mennyttä vuotta ja antoi katsauksessaan koonnin kuluvan vuoden vaiherikkaista tapahtumista, jotka pääosin ovat johtuneet globaalista pandemiasta. Järventaus esitti kiitokset kaikille seuroille ja tapahtumien järjestäjille vastuullisesta ja hyvästä toiminnasta vaikeana pandemia-aikana. Hän myös nosti esiin, että kansainvälistä huippu-urheilua, alkukesän suurtapahtumia ja seurojen vuokraus ja palvelutoimintaa lukuunottamatta, on pystytty toimimaan lähes normaalisti. Lisäksi kysyntä luontoliikuntaan on noussut. 

Liiton toiminta ja taloussuunnitelma vahvistettiin

Syyskokous hyväksyi hallituksen esitykset liiton toiminta- ja taloussuunnitelmiksi vuodelle 2021. Lisäksi sekä liiton jäsen- ja liittymismaksut että korvaukset syyskokous piti ennallaan.

Hallitus pysyi ennallaan

Syyskokouksessa liiton hallituksesta erovuorossa olivat Matti Jääskeläinen, Ari järvinen sekä Jyri Hämäläinen. Jääskeläinen ja Järvinen ovat soututaustaisia ja Hämäläinen melontataustainen edustaja. Kaikkia erovuoroisia oli ehdotettu jatkokaudelle ja olivat myös halukkaita jatkamaan. Soututaustaisia vastaehdokkaita ei ollut, joten Jääskeläinen ja Järvinen valittiin jatkokaudelle.

Melontataustaista Antti Löppöstä oli kuitenkin ehdotettu hallitukseen ja näin ollen käytiin vaali Hämäläisen ja Löppösen välillä. Hämäläinen voitti käydyn vaalin äänin 45 ja 10. Vaali toteutettiin käyttäen etä-äänestämisjärjestelmää.

Kokousmateriaalit löytyvät täältä: 

https://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/liittokokoukset2/