Haetaan Coastal-soudun lajipäällikköä

4.11.2021 Liitto Soutu

Lajipäällikön rooli on keskeinen lajin edistämisessä. Coastal-soudussa lajipäällikkö organisoi lajijaoston muodostumisen ja toiminnan. Tavoitteena on, että uusi jaosto muodostettaisiin vielä joulukuun 2021 aikana.

Melonta- ja Soutuliitossa lajijaostot pyörittävät lajien toimintaa. Lajijaostojen toiminta vaihtelee hieman lajeittain, mutta pääasiassa voimassa olevan hallinto-ohjeen mukaisesti lajijaostot vastaavat seuraavista asioista. 

Jaoston tehtävä:

 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lajin kehitystä kansallisesti liiton strategian mukaisesti
 • vastata kansallisesta kilpailutoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • kehittää, seurata ja arvioida kansallista kilpailujärjestelmää – esittää SM-kilpailun järjestäjät kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle
 • vahvistaa muun kansallisen kilpailu- ja tapahtumakalenterin
 • antaa asiantuntemuksensa lajipäällikölle lajin toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen
 • valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa
 • esittää kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle muutoksia kansallisiin kilpailusääntöihin
 • kutsua koolle seurakokoukset
 • koordinoida valmentaja-, turvallisuus-, tuomari- ja ohjaajakoulutusta yhdessä lajipäällikön ja koulutusvaliokunnan kanssa
 • ohjaa, suunnittelee ja kehittää nuorisotoimintaa yhteistyössä harrastekoordinaattorin kanssa
 • kehittää kansallista Masters-kilpailutoimintaa
 • tiedottaa lajiin liittyvistä asioista toimiston avustuksella
 • vahvistaa kilpailujen ylituomarit SM-kisoihin
 • valmistella lajin budjettiesitys hallituksen antamien budjettiraamien puitteissa
 • koordinoida kansainväliselle tasolle tähtäävää valmennus- ja kilpailutoimintaa (pl. lajit, joissa on valmennuspäällikkö)
 • lajikohtaisten kehittämisstrategioiden laatiminen ja painopistealueiden määrittely

Lajipäällikön tehtävä on luottamustehtävä, josta ei makseta palkkaa tai palkkioita. Melonta- ja Soutuliiton hallitus vahvistaa lajipäällikön valinnan.

Hakemukset 30.11.2021 mennessä toimisto@smsl.fi.

Lisätietoja:

Hannu Hämäläinen 0413100721, hannu.hamalainen@smsl.fi