Haetaan opinnäytetyön tekijää

20.10.2021 Liitto

Melonta- ja Soutuliitto hakee liikunta-alan tai muu soveltuvan sosiaali ja terveysalan opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä kunto- ja retkimelonnan terveysprofiilia.

Terveysprofiilin tavoitteena on saatavissa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen analysoida kunto- ja retkimelonnan tyypillisiä suorituksia ja kartoittaa näiden terveysvaikutuksia. Mitä fysikaalisia ominaisuuksia säännöllinen melontaharjoittelu kehittää? Mitä mahdollisia terveyshaittoja harjoittelusta voi seurata? Näitä vaikutuksia verrataan terveysliikunnan suosituksiin ja selvitetään jääkö jokin terveyden kannalta olennaisia osa-alue huomiotta?

Fysikaalisten vaikutusten lisäksi kartoitetaan melontaharrastuksen sosiaalisia ulottuvuuksia sekä psyykkisiä vaikutuksia. Näistä pyritään löytämään tutkimustietoa.

Muina tiedonhakumenetelminä voidaan käyttää harrastajahaastatteluja ja -kyselyjä ja harrastajilta kerättyjä harjoitustietoja (esim. sykemittarin ja reittiseurannan tietoja).

Esimerkkinä kuntonyrkkeilyn terveysprofiili (linkki PDF)

Lisätietoja:

Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori

kai.lindqvist@smsl.fi 050 5113639