Melonta- ja Soutuliiton ehdollepanotoimikunta aloittanut työskentelynsä

28.6.2021 Liitto Melonta Soutu

Liiton kevätkokouksessa istuva puheenjohtaja Jussi Järventaus ilmoitti, ettei tule hakemaan jatkokautta liiton puheenjohtajana. Kevätkokous antoi hallitukselle toimeksiannon nimetä ehdollepanotoimikunta. Hallitus kutsui ehdollepanotoimikuntaan Jussi Järventauksen, Riikka Juntusen, Kati Lehtosen, Pekka Petäjäniemen ja Rauli Rautavuoren. Ehdollepanotoimikunnan ensisijainen tehtävä on kartoittaa liitolle uutta puheenjohtajaa. 

Puheenjohtajaa kartoitetaan ehdollepanotoimikunnan työllä, mutta samalla ehdollepanotoimikunta pyytää jäsenistöltä esityksiä puheenjohtajaksi. Esitettävältä ehdokkaalta on pyydettävä suostumus etukäteen. Esityksen yhteyteen pyydämme myös ehdokkaan esittelyn ja yhteystiedot. Yhteystiedot jäävät vain ehdollepanotoimikunnan käyttöön. Kaikkien ehdokkaiden nimet julkaistaan liiton nettisivuilla samaan aikaan, kun ehdollepanotoimikunnan esitys julkistetaan. Sääntöjemme mukaan esityksiä voi tehdä vielä syyskokouksessakin.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle voivat jäsenseurat ehdottaa vapaasti hallituksen jäseniä. Ehdotukset pyydetään hyvissä ajoin, jotta henkilöt voidaan saattaa jäsenistön tietoon kokousaineistojen toimittamisen yhteydessä. Ehdollepanotoimikunta ei tule tekemään esitystä hallituksen jäsenistä, vaan kokous äänestää hallituksesta ilman esitystä kaikista ehdokkaista.

Esitykset ja ajatukset tulee toimittaa ehdollepanotoimikunnan sähköpostiin ehdollepanotoimikunta@smsl.fi, jota lukevat sekä ehdollepanotoimikunnan puheenjohtaja Jussi Järventaus sekä ehdollepanotoimikunnan sihteeri Hannu Hämäläinen.

Kaikki prosessiin ja aikatauluihin liittyvät kysymykset Hannu Hämäläiselle, hannu.hamalainen@smsl.fi tai 0413100721.