Melonta- ja Soutuliiton toimintasuosituksia koronatilanteessa 4.5.2021

4.5.2021 Liitto Melonta Soutu

Ohjeistusta päivitetty 4.5.2021

Toimintasuositukset melonta- ja soutuseuroille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Olemme koonneet melonta- ja soutuseuroille Suomen hallituksen linjausten, Aluehallintoviraston määräysten ja THL:n suositusten mukaiset toimintasuositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Nämä suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Rajoitukset ovat vahvasti alueellisia ja jokaisen toimintaa järjestävän tulee olla tietoinen paikallisten viranomaisten ohjeistuksista. Melonta- ja Soutuliitto kehottaa melonta- ja soutuseuroja noudattamaan Suomen hallituksen ja paikallisviranomaisten kokoontumisrajoituksia, määräyksiä ja ohjeistuksia. Järjestäjän tulee epäselvissä tilanteissa tarkistaa paikalliselta viranomaiselta, onko toimintaa mahdollista toteuttaa.

Suomen hallituksen rajoitukset ja suositukset (linkki)

Tietoa paikallisista rajoituksista  – THL verkkosivut (linkki).

Olympiakomitean ohjeistukset (linkki)

Valtioneuvoston exit-strategia (linkki)

SMSL:n toimintasuositukset

Melonta- ja Soutuliitto suosittelee, että leviämisvaiheessa olevilla alueilla seurat välttäisivät yhteiskäytössä olevien sisätilojen; kuntosalien, pukuhuoneiden ja harjoitustilojen käyttämistä. Vesillä tapahtuva toiminta ja omatoiminen harjoittelu, veneiden ja kajakkien noutaminen ja palauttaminen venevajasta ja ulkoaitauksesta on mahdollista erityistä varovaisuutta noudattaen, kun vältetään lähikontakteja.

Koronaviruksen leviämisestä pinnoilta ja esineiden välityksellä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. THL:n mukaan tartuntariski pinnoilta on pieni, mutta mahdollinen. Suosittelemme kuitenkin varovaisuusperiaatetta tartuntariskin minimoimiseksi. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan erityistä varovaisuutta.

Ensisijaisesti tulisi käyttää henkilökohtaisia varusteita. Ellei tämä ole mahdollista seura voi esimerkiksi antaa tai vuokrata liivejä ja aukkopeitteitä jäsenilleen yksityiskäyttöön määräajaksi. Yksityiskäytössä olevia varusteita tulisi säilyttää kotona ja henkilöiden, joille varusteita on luovutettu käyttöön, tulisi huolehtia varusteiden puhdistamisesta ja huoltamisesta.

Toimintasuositukset seuroille koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

 • Noudatetaan Suomen hallituksen, viranomaisten ja paikallisviranomaisten kokoontumisrajoituksia, määräyksiä ja ohjeistuksia
 • Omatoiminen, vesillä ja ulkona tapahtuva harrastaminen ja harjoitteleminen voi jatkua
 • Seuran vajasta tai ulkovarastosta voi noutaa ja palauttaa kanootin tai veneen sekä muut varusteet
 • Kaikkia mahdollisia lähikontakteja pitää välttää
 • Käytetään mahdollisuuksien mukaan omaa kalustoa ja varusteita
 • Suositellaan välttämään kelluntaliivien ja kajakkien aukkopeitteiden yhteiskäyttöä
 • Yhteiskäyttöhanskoja, pyyhkeitä tai kaluston kuivausrättejä ei pidä käyttää
 • Suositellaan huolellista käsien pesemistä saippualla ennen seuran kaluston käsittelemistä ja kaluston käsittelemisen jälkeen
 • Suositellaan melojen ja airojen kädensijojen puhdistamista jokaisen käytön jälkeen
 • Sairaana ei saa tulla seuran tiloihin, eikä käyttää seuran kalustoa
 • Yli 12-vuotiaat käyttävät maskia sisätiloissa ja lähikontakteissa.
 • Käytetään sovellettuja harjoitteita, joissa vältetään lähikontakteja
 • Kokoukset ja tapaamiset tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla

 • Seurojen sisätilojen kuntosalien, pukuhuoneiden ja harjoitustilojen käyttämistä tulee välttää

Kevään ja alkukesän toiminta ja tapahtumat

Organisoitu toiminta alkaa melonta- ja soutuseuroissa yleensä toukokuussa. Tällöin alkavat ohjatut harjoitukset, retket, lajitutustumiset, kunto- ja kilpatapahtumat, melonnan alkeiskurssit ja muu koulutustoiminta.

Leviämisvaiheessa olevilla alueilla toukokuun tapahtumille suositellaan erityisjärjestelyjä. Kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa pitää ryhmäkokoja pienentää, esimerkiksi 12 henkilön Meloja 1 -peruskurssin ryhmän voi jakaa kahteen pienryhmään, jotka toimivat toisista erillään.

Avustettuna kajakkiin takaisin kiipeämisen harjoittelussa (reskutus) voi käyttää sovellettua tekniikkaa, jossa avustajan ja avustettavan väliin jätetään n. 1,5 m väli. On myös mahdollista siirtää tämä osa harjoittelusta myöhemmin kesällä suoritettavaksi.

Koronatilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. Kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia on jo purettu ja näyttää siltä, että toukokuun aikana ja alkukesällä päästäisiin takaisin normaaliin seuratoimintaan. On myös mahdollista, että pandemia pitkittyy ja tulee uusia rajoituksia, jolloin tapahtumat pitää järjestää ohjeiden ja määräysten mukaan tai tapahtumia ei ole mahdollista järjestää. Seuraamme tilannetta ja päivitämme toimintasuosituksia kun saamme uutta tietoa ja viranomaisohjeita.

Yhdistysten kokoukset

Väliaikaisen poikkeuslain voimassaoloa on pidennetty, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslaista. Poikkeus on voimassa 30.6. saakka. Poikkeuslain aikana etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen voidaan hyväksyä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, vaikka asiaa ei olisi otettu huomioon säännöissä.

Lisätietoja asiasta Oikeusministeriön sivuilta https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta

Kilpailutoiminta:

AVI:n mukaan: Yleisötilaisuuksia eivät ole lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut, joihin osallistuminen edellyttää lähtökohtaisesti urheilijalisenssiä. Edellytyksenä on myös, ettei paikalla ole yleisöä. Harjoitusottelut eivät myöskään ole yleisötilaisuuksia, jos niissä ei ole yleisöä.

Tämä kilpailuohjeistus koskee lisenssinalaista kilpailutoimintaa, eikä järjestettävissä kilpailuissa voi olla lisenssittömiä luokkia niin kauan, kuin AVI:n rajoitukset ovat voimassa. Kaikkien kilpailun järjestäjien on noudatettava alueellisten viranomaisten rajoituksia ja viime kädessä oltava yhteydessä paikalliseen viranomaiseen. Useat paikalliset viranomaiset AVIt, SHP:t ja kunnat ovat antaneet omia, alueellisia suosituksia, rajoituksia ja kieltoja. Moni kunta voi vaatia varosuunnitelmat kilpailujen järjestäjiltä. Kilpailun järjestäjän velvollisuus on ottaa selvää paikallisista vaatimuksista ennen kilpailun järjestämistä. Suosituksissa (AVI, OK, ministeriöt) on tulkinnanvaraa ja jokaisen tapahtuman järjestäjän tuleekin vastata siitä, että se noudattaa oman alueensa rajoituksia.

Melonta- ja Soutuliiton ohjeistus kilpailujen turvalliseksi järjestämiseksi.

Ohjeet järjestäjälle:

 • Vain terveenä vapaaehtoiseksi
 • Järjestä tapahtuma niin, ettei lähikontakteja pääse syntymään.
 • Järjestä paikalle riittävästi käsien desinfiointipisteitä.
 • Joukkueenjohtajien kokoukset tulee toteuttaa ulkotiloissa mahdollisimman väljästi, lisäksi maskisuositus. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee JJ kokous toteuttaa etukäteen digitaalisesti tai muuten ohjeistamalla.
 • Suositellaan kaikille osallistujille maskeja etenkin silloin, kun lähikontaktia on vaikea välttää.
 • Tuloksissa käytetään digitaalista alustaa.

Ohjeet osallistujalle:

 • Hanki lisenssisi kilpailuja varten.
 • Vältä lähikontakteja kilpailutapahtumassa muihin kilpailijoihin ja toimitsijoihin.
 • Kilpailuun osallistuminen on kiellettyä, mikäli:
  • Sinulla on flunssanoireita
  • Sinut on määrätty karanteeniin tai olet omaehtoisessa karanteenissa Suomeen palaamisen vuoksi
 • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja käytä mahdollisuuksien mukaan maskia.

Yleiset ohjeistukset:

 • Lisenssinalainen lajin korkeimman tason kansallinen kilpailutoiminta on mahdollista ulkotiloissa. Kilpailun järjestäjän on huolehdittava, että lähikontakteja ei kilpailuissa synny.
 • Myös harjoittelu kansainvälisiin tai kansallisiin mestaruuskilpailuihin on mahdollista.
 • Kansainvälistä huippu-urheilua koskevat ammattiurheiluun liittyvät poikkeukset (kts. OK:n ohje)
 • Palkintojenjakoja ei toistaiseksi järjestetä
 • Ei yleisöä kilpailutapahtumiin (Lisenssinalainen kilpailutapahtuma ei ole yleisötapahtuma)
 • Yleisötapahtumiksi luokiteltavissa tapahtumissa tulee noudattaa AVI:n päätöksiä.