Eerikan tervehdys

SMSL strategia 2023-2028 

Suomen Melonta- ja Soutuliitto juhlii kymmenettä toimintavuottaan tänä syksynä. Ensimmäinen vuosikymmen on ollut valtavaa muutoksen aikaa niin liitossa kuin maailmallakin. Tuskin osasimme edes kuvitella tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet lajiemme ja seurojen toimintaan. Nyt onkin tarve suunnata katse kohti tulevaisuutta, koska liiton nykyinen strategia päättyy tämän vuoden loppuun. 

SMSL:n hallitus päätti tiiviin strategiaprosessin toteuttamisesta. Tavoitteena on saada uusi yhteinen strategiamme hyväksyttäväksi kevätkokoukseen 2023. Tässä on kuvaus prosessista pähkinänkuoressa: 

Elokuu – lokakuu 2022: Muutostarpeiden tunnistaminen ja taustatietojen kerääminen 

  • Henkilökunnan ja hallituksen strategiapäivä 3.9. 
  • Avoin strategiakysely seuroille ja lajien parissa toimiville tahoille 
  • Jaostojen ja valiokuntien työstö 

Marraskuu – joulukuu 2022: Tiedonkeruu 

  • Strategiakyselyn tulokset 
  • Seuraseminaari 12.11. Lahti 

Tammikuu – helmikuu 2023: Tapaamiset 

  • Seurakierrokset/Teams-illat 
  • Jaostojen ja valiokuntien tapaaminen 

Maaliskuu – huhtikuu 2023: Viimeistely 

  • Seurakierrokset/Teams-illat 
  • Hallituksen käsittely 
  • Uuden strategian hyväksyminen kevätkokouksessa 2023 

Hallituksen puheenjohtajisto ja allekirjoittanut vastaavat prosessin etenemisestä, mutta etsimme joukkoomme halukkaita sparraajia. Jos haluat vaikuttaa strategian työstöön, ole yhteydessä minuun puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisimman pian.  

Koska 2023-2028 strategia on vasta lähtötelineissä, suunnittelemme vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa lajijaostojen yhteisten painopisteiden avulla. Painopisteet eivät tarkoita, että muita asioita ei tehtäisi lainkaan. Mutta painopisteillä halutaan vahvistaa tiettyjen kokonaisuuksien painoarvoa ja merkittävyyttä toiminnan jatkuvuuden kannalta, koska koronavuodet ovat kohdelleet erityisesti kilpaurheilupuolta ankaralla kädellä.  

Painopiste ”Lasten ja nuorten harrastajamäärän lisääminen laadukkaalla toiminnalla” on lajiemme ja seurojen elinvoimaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Melonta- ja soutulajien kiinnostavuus harrastamisen tai kilpaurheilun näkökulmasta luo meille tulevaisuutta. Toisena toiminnan painopisteenä on aikuisharrastajien lisenssimäärän lisääminen, jotta seurojen järjestämät kilpailutapahtumat ovat myös jatkossa elinvoimaisia.  

Hallinnollisena painopisteenä on uuden strategian tekeminen sekä sen pohjalta tehtävä organisaatiomuutos. Strategiassa tulee nousta esiin liiton monimuotoisuus; ääripäissään toisaalta laaja virkistys- ja retkitoiminta terveyttä edistävänä ja ympäristöystävällisenä harrastuksena ja toisaalta lajien kansainvälistä menestystä tavoitteleva urheilu. Koko toimintamme on äärimmäisen arvokasta, jossa kaikkien osa-alueiden tulee tukea toistaan. Strategian muodostuttua tulee myös päättää, millaisen koneiston liitto tarvitsee, jotta saavutamme yhteisesti asetettavat tavoitteet. Ilman ihmisiä – teitä ja meitä – ei tapahdu mitään. Liitto olemme me kaikki, joten kutsun teidät kaikki vaikuttamaan uuden strategian syntyyn. 

12.11. SMSL 10 vuotta

Vesillä kauden toiminta alkaa kääntyä loppusuoralle, mutta liiton toimistossa vauhti kiihtyy uuden toimintavuoden suunnitelmia tehtäessä. Jotta pimeille marraskuun illoille olisi jotain odotettavaa, kutsun kaikki; seuratoimijat, valmentajat, urheilijat, vanhemmat, juhlimaan kanssamme Melonta- ja Soutuliiton 10-vuotista matkaa Lahteen 12.11.2022. Varatkaa seuralle oma pöytä, hakekaa ansiomerkkejä, juhlikaa ja iloitkaa yhdessä! 

terveisin, Eerika Laalo-Häikiö