Melonnan nuorisotoiminnan seurastipendi 2022  

Avataan haettavaksi Melonta- ja Soutuliiton melonnan nuorisotoiminnan seurastipendit. Seurastipendin tarkoitus on kannustaa melontaseuroja kehittämään nuorisotoimintaansa sekä saada lisää nuoria osallistujia kilpailuihin.   

Stipendi myönnetään 3-6 seuralle. Stipendi on haettavissa kaikille melontaseuroille melonnan alalajista riippumatta. Seurastipendeihin varataan yhteensä noin 5 000 €. Stipendin enimmäismäärä / seura on 1 500 €   

Stipendin myöntämisestä päättää liiton hallitus. Stipendi maksetaan takautuvasti vuoden lopussa raportoinnin jälkeen.   

Seurastipendi on tarkoitettu vain melontaseuroille. Soutuseuroja tuetaan Rowing Challenge -hankkeen kautta.  

Stipendin myöntämisperusteet  

Stipendin myöntämisen ehtona on, että seura täyttää yhden tai useamman myöntämisperusteen ehdoista. 

1) Melontakoulukonsepti  
Seura toteuttaa Melontakoulu -konseptin sisältö- ja turvallisuussuosituksia ja käyttää verkkosivuilla ja muussa tiedotuksessa konseptin ilmettä ja nimeä sekä Melontakoulussa melontakoulu -liivejä ja -rantalippuja.    

2) Tähtiseura -laatuohjelma  
Seura on mukana Tähtiseura laatuohjelmassa, on kirjautunut palveluun ja aloittanut työstämisen, saavuttaa tähtimerkin vuoden 2022 aikana tai jo tähtimerkin saanut. 

Lisää tähtiseuraohjelmasta Olympiakomitean nettisivuilta (https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/ ) tai Siniltä s-postilla tai puhelimitse.    

3) Toiminnan säännöllisyys ja ympärivuotisuus  
Kesäkaudella, touko-syyskuussa tulisi olla keskimäärin vähintään kaksi ohjattua harjoitusta / koulutusta / retkeä tms. tapahtumaa viikossa. Talvikaudella 1 harjoituskerta / viikko. Lisäarvoksi lasketaan, jos ohjaajina toimivat seuran nuoret.   

4) B1 ja B2 lisenssien määrän kasvu vuonna 2022  
Arvioidaan suhteessa vuosien 2020 ja 2021 lisenssimääriin.   

5) NOK ja VOK -koulutettujen määrä 
Vuoden 2022 aikana nuorten ohjaajakoulutuksen (NOK) käyneiden ja valmentajakoulutuksen (VOK) käyneiden määrä. 

Hakeminen

Seurastipendin hakeminen lomakkeella (linkki) 

Haku päättyy 20.3.2022.   

Raportointi ja maksaminen

Toiminnan toteutumista seurataan kyselylomakkeella. Stipendi maksetaan ennen vuoden loppua toteutuneen toiminnan perusteella.   
 

Lisätiedot:
Sini Rönnqvist 
sini.ronnqvist@smsl.fi 
044 727 3229