Ratamelonnan tehtäviin haku auki

Suomen Melonta- ja Soutuliitto etsii tekijöitä ratamelonnan OTO valmennustehtäviin. Alla ilmoitukset tehtävistä.

Haetaan Tampereen urheiluakatemian ratamelonnan oto-vastuuvalmentajaa

Suomen Melonta- ja Soutuliitto etsii Tampereen urheiluakatemian oto-vastuuvalmentajaa toimintavuodelle 2023. Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluvat mm:

  • ratamelontatoimintojen koordinointi ja järjestäminen yhteistyössä akatemian resurssihenkilöstön kanssa
  • akatemiatoiminnan koordinointi yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa; seuravalmennuksen ja akatemiatoiminnan yhteensovittaminen U16/U18
  • akatemian puitteissa olevien lajiharjoitusten vetäminen

Tehtävän suorittaminen edellyttää hyvää suunnittelukykyä sekä aktiivista vuorovaikutusta akatemian resurssihenkilöstön, seurojen, henkilökohtaisten valmentajien ja akatemiaurheilijoiden välillä.

Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.12.2023. Työtehtävän laajuus määritellään hakijan ajankäytölliset resurssit huomioiden. Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös ostopalvelusopimuksella. Esihenkilönä toimii ratamelonnan valmennuspäällikkö. Työnohjaus toteutetaan säännöllisillä Teams-tapaamisilla.

Taloudellinen korvaus määräytyy lopullisesta vuositason sovittavasta työmäärästä sekä muista erikseen sovittavista vastuista.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen petteri.pitkanen@smsl.fi 14.11.2022 mennessä. Hakemuksen sähköpostin otsikointi: ”Urheiluakatemian vastuuvalmentaja”

Lisätiedot:

Ratamelonnan valmennuspäällikkö, Petteri Pitkänen

petteri.pitkanen@smsl.fi, +358400355523


Haetaan ratamelonnan alle 16-vuotiaiden valmennusryhmätoiminnan oto-vastuuvalmentajaa

Suomen Melonta- ja Soutuliitto etsii ratamelonnan U16-vuotiaiden valmennusryhmätoiminnan oto-vastuuvalmentajaa toimintavuodelle 2023. Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluvat mm:

  • valmennusryhmätoiminnan organisoiminen ja toteutus
  • katsastus ja valintaprosessi PM-kilpailuihin sekä Olympic Hopes -kilpailuihin
  • seura- ja henkilökohtaisten valmentajien aktiivinen rekrytointi valmennusryhmän leiritys- ja kilpailutoimintaan

U16-valmennusryhmän leirit ja kilpailutapahtumat kattavat vuositasolla noin 25-35 vuorokautta lähityötä (leirit ja kilpailut), painottuen viikonloppuihin ja kesä-elokuulle. Leirien ja kilpailujen ennakkojärjestelyt suoritetaan itsenäisesti osana työnkuvaa.

Leirien ja kilpailujen taustajärjestelyihin liittyvät tehtävät jaetaan U18-vuotiaiden vastuuvalmentajan kanssa; U16- ja U18- valmennusryhmäleirit ovat lähtökohtaisesti yhteisiä. Vastuuvalmentaja vastaa leireillä U16-vuotiaiden valmennusryhmään nimettyjen urheilijoiden leirivalmennuksesta, tarvittaessa apunaan seuravalmentajat tai urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Leiritystoiminta pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös seuraympäristöissä vahvistaen lajiliiton ja seurojen välistä vuorovaikutusta.

Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.10.2023. Työtehtävän laajuus määritellään hakijan ajankäytölliset resurssit huomioiden. Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös ostopalvelusopimuksella. Esihenkilönä toimii ratamelonnan valmennuspäällikkö. Työnohjaus toteutetaan säännöllisillä Teams-tapaamisilla.

Taloudellinen korvaus määräytyy lopullisesta vuositason sovittavasta työmäärästä sekä muista erikseen sovittavista vastuista.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen petteri.pitkanen@smsl.fi 14.11.2022 mennessä. Hakemuksen sähköpostin otsikointi: ” U16-vastuuvalmentaja”

Lisätiedot:

Ratamelonnan valmennuspäällikkö, Petteri Pitkänen

petteri.pitkanen@smsl.fi, +358400355523


Haetaan ratamelonnan alle 18-vuotiaiden valmennusryhmätoiminnan oto-vastuuvalmentajaa

Suomen Melonta- ja Soutuliitto etsii ratamelonnan U18-vuotiaiden valmennusryhmätoiminnan oto-vastuuvalmentajaa toimintavuodelle 2023. Vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluvat mm:

  • valmennusryhmätoiminnan organisoiminen ja toteutus
  • katsastus ja valintaprosessi PM-kilpailuihin sekä U18 EM/MM-kilpailuihin
  • seura- ja henkilökohtaisten valmentajien aktiivinen rekrytointi valmennusryhmän leiritys- ja kilpailutoimintaan

U18-valmennusryhmän leirit ja kilpailutapahtumat kattavat vuositasolla noin 30-40 vuorokautta lähityötä (leirit ja kilpailut), painottuen viikonloppuihin ja kesä-elokuulle. Leirien ja kilpailujen ennakkojärjestelyt suoritetaan itsenäisesti osana työnkuvaa.

Leirien ja kilpailujen taustajärjestelyihin liittyvät tehtävät jaetaan U16-vuotiaiden vastuuvalmentajan kanssa; U16- ja U18- valmennusryhmäleirit ovat lähtökohtaisesti yhteisiä. Vastuuvalmentaja vastaa leireillä U18-vuotiaiden valmennusryhmään nimettyjen urheilijoiden leirivalmennuksesta, tarvittaessa apunaan seuravalmentajat tai urheilijoiden henkilökohtaiset valmentajat. Leiritystoiminta pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös seuraympäristöissä vahvistaen lajiliiton ja seurojen välistä vuorovaikutusta.

Tehtävä on määräaikainen 1.1.-31.10.2023. Työtehtävän laajuus määritellään hakijan ajankäytölliset resurssit huomioiden. Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös ostopalvelusopimuksella. Esihenkilönä toimii ratamelonnan valmennuspäällikkö. Työnohjaus toteutetaan säännöllisillä Teams-tapaamisilla.

Taloudellinen korvaus määräytyy lopullisesta vuositason sovittavasta työmäärästä sekä muista erikseen sovittavista vastuista.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen petteri.pitkanen@smsl.fi 14.11.2022 mennessä. Hakemuksen sähköpostin otsikointi: ” U18-vastuuvalmentaja”

Lisätiedot:

Ratamelonnan valmennuspäällikkö, Petteri Pitkänen

petteri.pitkanen@smsl.fi, +358400355523