Hallitustiedote 16/2023

Suomen Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti vuoden 16. kokouksensa hybridinä maanantaina 27.11.2023. Hallitus piti myös kaksi sähköpostikokousta marraskuun aikana.

Marraskuun sähköpostikokouksissa hyväksyttiin loput syyskokousmateriaalit ja päätettiin pronssisen ansiomerkin myöntämisestä Jari Saariolle.

27.11. kokouksessa päätösasioissa hallitus hyväksyi Huippu-urheiluvaliokunnan esityksen yleisien valintakriteerien päivityksestä. Lisäksi hallitus hyväksyi puuvenejaoston esityksen seurastipendien summista ja käsitteli jaostolta tullutta vetoomusta.

Toiminnanjohtaja esitteli liiton taloustilanteen ja sen todettiin olevan hyvä.

Hallitus käsitteli myös strategian seuraavien vaiheiden toimenpiteitä. Suurin työ on edessä painopisteen menestyen kansainvälisillä vesillä osalta ja sitä työtä on tarkoitus edistää talven aikana yhdessä valmennuspäälliköiden, hallituksen, HUV:n ja urheilijoiden kanssa. Liikkuen vesillä turvallisesti ja vastuullisesti painopisteen osalta seuraavana vaiheena on rakentaa henkilöjäsenyyden tekninen toteutus sekä sisältö/palvelut jäsenyydelle. Urheillen vesillä laadukkaasti ja ympärivuotisesti osaa viedään eteenpäin toimiston, jaostojen ja seurojen kanssa yhteistyössä. Ensi vuoden tärkeimmät toimenpiteet ovat valmentaja 1 -koulutuksen loppuun saattaminen ja melonta- sekä soutukoulujen kehittäminen.

Muissa asioissa keskusteltiin mm. HUY:n lajiriihiprosessista, yleisavustuksen hakemuksen aikataulusta ja Suomi sisäsoutaa viikon järjestämisestä tammikuussa. Lisäksi todettiin lisenssimyynnin aukeavan 1.1.2024 ja lisenssin vakuutusmaksujen olevan ensi vuonna A-vakuutuksen osalta 30 € ja B-vakuutuksen osalta 13 € sekä sisäsoutu- ja kertavakuutuksen osalta 18 €.

Hallitus pitää seuraavan kokouksensa 16.1. Sitä ennenkin on mahdollista pitää sähköpostikokous tai etäkokous.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3034, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Juho Allonen, puh. 040 556 2977, juho.allonen@smsl.fi