Uusi melonnan turvallisuusohje 

Melontaturvallisuuden neuvottelukunta on 19.4.2023 kokouksessaan hyväksynyt uuden melonnan turvallisuusohjeen. Ohje antaa suuntaviivat turvallisen melonnan toteuttamiseen melontaseuroille ja muille alan toimijoille. Uusi ohje korvaa vanhan vuonna 2012 julkaistun ohjeen. 

Melontatoimintaa harjoitetaan hyvin monenlaisissa ympäristöissä, monenlaisilla välineillä. Myös melojat ovat erilaisia. Melontatilanne voi olla ohjattu lajitutustuminen rauhallisella pikku lammella tai kokeneiden melojien taitoa ja kuntoa koetteleva vaativa koskiseikkailu.  

Tämä melonnan turvallisuusohje on tarkoitettu käytettäväksi turvallisen melontatoiminnan järjestämisen yleisohjeeksi. Se kattaa useimmat melontatilanteet. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi koskimelonnassa tai murtuvissa aalloissa surffattaessa on omia, näihin olosuhteisiin kehitettyjä turvallisuuskäytäntöjä, joita on syytä noudattaa. 

-Kaiken kattavaa ohjetta on mahdotonta laatia, joten lopulta turvallinen melonta on yhdistelmä melojien ja melontatoiminnan ohjaajan taitoja ja harkintaa, tilanteeseen sopivia varusteita, olosuhdeosaamista ja turvallisuushakuista asennetta. Tämä on hyvä pitää mielessä. painottaa Melonta- ja Soutuliiton harrastekoordinaattori ja melonturvallisuuden neuvottelukunnan puheenjohtaja Kai Lindqvist. 

Melontaturvallisuuden neuvottelukunta on melontaturvallisuuden kehittämisen yhteistyöelin. Neuvottelukuntaan kuuluvat: Lasten ja nuorten keskus ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, NIL Finland, Rajavartiolaitos, Suomen koskenlasku ja melonta ry, Suomen Latu ry, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Suomen Melontakouluttajat ry, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Valtakunnallinen seikkailukasvatusverkosto, Venealan Keskusliitto Finnboat ry 

Melonnan turvallisuusohje esitelellään tiistaina 25.4. klo 18 alkavassa webinaarissa. Webinaarissa on asiantuntijana Kai Lindqvistin lisäksi Turvallisuus- ja Kemikaaliviraston kuluttajapalveluiden ylitarkastaja Hannu Väärälä. 

Ilmoittautuminen webinaariin

Turvallisuusohje

Lisätietoja:

Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori 
kai.lindqvist@smsl.fi 
+358 50 511 3639