Hallitustiedote 4/2024

Melonta- ja Soutuliiton hallitus piti vuoden neljännen kokouksensa 27.5. Sporttitalolla.

Päätösasioissa päätettiin SM-viikolle 2025 mukaan haettavista lajeista. Vuoden 2025 SM-viikko järjestetään Espoossa. Jaostoilta oli jo aikaisemmin kyselty mielenkiintoa SM-viikkoa kohtaan sekä selvitelty järjestäviä seuroja. Hallitus päätti, että liitto hakee paikkaa olympiasoudulle, maratonmelonnalle ja SUP-melonnalle. Lisäksi paikkaa haetaan coastal-soudun beach sprintille, mikäli sille löytyy järjestävä seura sekä suorituspaikka. Muissa päätösasioissa päätettiin olla mukana Olympiakomitean ja urheilujärjestöjen yhteisessä Lasten urheilun uusi suunta -prosessissa. Prosessiin osallistuu liitolta Tytti Tuomela.

Muissa asioissa keskusteltiin huippu-urheilun strategiatyön jatkoa ja sponsoritukinäkymistä. Strategiatyö on edennyt hyvin kevään aikana ja sitä tullaan jatkamaan vielä kesällä. Sponsoritukea ja yhteistyökumppaneita on haettu liitolle ja keskusteltu mahdollisten kumppanien kanssa. Tilanne on kuitenkin haastava tällä hetkellä yksityisen rahoituksen löytämiseksi.

Liiton talouden todettiin olevan edelleen vakaa. Liitto kuitenkin varautuu tuleviin valtionavun leikkauksiin ja tavoite on välttää negatiivinen tulos tänä vuonna. Tästä syystä kokouksessa tehtiin päätös tarkistebudjetista, jossa lajibudjetteja leikataan -5% tämän vuoden osalta.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3034, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Juho Allonen, puh. 040 556 2977, 
juho.allonen@smsl.fi