Kevätkokous 20.4.

Melonta- ja Soutuliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.4. Sporttitalolla Helsingissä.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Minna Kantsila, joka kertasi puheessaan viime vuoden kohokohtia ja päätapahtumia. Hän käsitteli myös liiton strategiatyötä sekä kertoi huippu-urheilun strategiatyön edistymisestä. Lisäksi hän totesi, että liiton on varauduttava merkittävään leikkaukseen OKM:n yleisavustuksen osalta. Tämän hetkinen tieto on, että yleisavustus tulee laskemaan jopa neljänneksellä vuoteen 2027 mennessä. Leikkaus aiheuttaa korotuspainetta jäsenmaksuihin ja lisenssimaksuihin sekä tarpeita tehdä sopeutustoimia tulevina vuosina. Hän kertoi myös, että liiton on tarkoitus laittaa resursseja uusien rahoituskanavien löytämiseen.

Jäsenistö valitsi kevätkokouksen puheenjohtajaksi Timo Pitkäsen (Takon Soutajat). Kokouksessa esitettiin hallituksen laatima liiton vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden. Syyskokouksessa valittavien hallitusten jäsenten lukumäärä päätettiin pitää samana. Syyskokouksessa erovuorossa on viisi jäsentä.

Liiton uudeksi osa-aikaiseksi viestintäpäälliköksi valittu Isa Merikallio esittäytyi kokouksen yhteydessä. Liitto tiedottaa lähiaikoina vielä seurapalvelukoordinaattorin valinnasta.

Lisätietoa:

puheenjohtaja Minna Kantsila, puh. 050 337 3034, minna.kantsila@smsl.fi
toiminnanjohtaja Juho Allonen, puh. 040 556 2977, 
juho.allonen@smsl.fi