Melonta- ja Soutuliitto on mukana lajiliittojen ja Olympiakomitean yhteisessä lasten urheilun suunnanmuutoksessa

Lajiliitot ja Olympiakomitea ovat huolissaan lasten urheilun tilasta.

Kansallisen Liitu-tutkimuksen mukaan lasten aktiivisuus vähenee ja paikallaanolon määrä kasvaa: Vain 36 prosenttia 7–15-vuotiaista lapsista saavuttaa kansallisen liikkumissuosituksen. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että lasten harrastamisen aloittamisikä on varhaistunut. Samoin on valitettavasti aikaistunut myös seuratoiminnan lopettamisen ajankohta. Varhaisen harrastustoiminnan aloittamisen lisäksi keskittyminen yhteen lajiin tapahtuu yhä aikaisemmin. Mikään näistä trendeistä ei ole tutkimustiedon valossa positiivinen asia liikunnalliseen elämäntapaan kiinnittymiselle, liikunnallisten taitojen oppimiselle eikä huippu-urheilu-uran luomiselle.

Lasten urheilun suunnanmuutoksen tarve on tunnistettu. Olympiakomitea ja 36 lajiliittoa aloittavat yhdessä kriittisten tekijöiden tunnistamisen muutoksen vauhdittamiseksi. Yhteisessä prosessissa lajiliitot auttavat toinen toisiaan kehittämään lasten urheilua sen keskeisiä toiminnan osa-alueita mm. kilpailujärjestelmiä, harjoitustapahtumia, valmennus- ja koulutusjärjestelmiä sekä harrastamisen kustannuksia. Prosessissa tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan alle 12 vuotiaiden lasten urheilun käytänteitä. Yhteisessä prosessissa etsitään suuntaviivoja mm. lasten liikunnan määrän lisäämiseen, useamman lajin samanaikaisen harrastamisen mahdollistamiseen, lasten valmennusosaamisen ja arvostuksen lisäämiseen.

– Olemme erittäin huolissamme lasten aktiivisuuden vähenemisestä ja paikallaanolon lisääntymisestä. Lisäksi lasten valmennusosaamista ja sen arvotusta on tärkeää lisätä. Toivomme myös, että prosessissa löytyisi käytänteitä, joilla lasten useamman lajin samanaikaista harrastamista voitaisiin lisätä, toteaa toiminnanjohtaja Juho Allonen.

Monet haasteet, jotka yleisesti koskevat lasten urheilua eivät kuitenkaan sellaisenaan näy melonnan ja soudun harrastamisessa.

– Lajit kuuluvat myöhäisen erikoistumisen lajeihin ja keskimääräinen aloitusikä on selvästi korkeampi kuin monessa muussa lajissa. Seurat mahdollistavat lajien edullisen harrastamisen, eikä harrastaminen lopu lapsilla ainakaan kustannusten takia. Melonta- ja soutuseuroissa on myös perinteisesti kannustettu monipuoliseen harrastamiseen, kommentoi seurapalvelukoordinaattori Tytti Tuomela.

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta.

Lisätietoa: seurapalvelukoordinaattori Tytti Tuomela, puh. 044 7273 229, tytti.tuomela@smsl.fi