Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportti julkaistu

9.12.2012 Yleinen

Syksystä 2010 saakka työskennellyt huippu-urheilun muutosryhmä on jättänyt loppuraporttinsa. Raportti pohjaa visioon ”Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020!”

Raportissa kuvataan vision lisäksi toimintamalli, rakenne ja ohjelmat Urheilijan polun vahvistamiseksi. Suomalaisen huippu-urheilun kehittämisestä vastaa jatkossa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö yhdessä huippu-urheiluverkoston kanssa. Työkaluina toimii kolme ohjelmaa: Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma.

Huippu-urheilun uusi toimintatapa: Rakenteista ihmiseen

Suomalaisen huippu-urheilun muutoksen keskiöön on loppuraportissa nostettu urheilija. Järjestelmän ja rakenteiden on tuettava ihmiskeskeistä ajattelua ja toimintaa – ei päinvastoin. ”Urheilija keskiössä” on ajattelumalli, jossa kaikkia toimijoita Urheilijan polulla haastetaan päivittäin tarkastelemaan oman toimintansa vaikuttavuutta urheilijan ja valmentajan arkeen. Se tarkoittaa kaikkea suomalaisen urheilun rakenteista ja resursseista aina seuraihmisten toimintaan.

– Monet asiat ovat muutoksessa ja sitä ei tehdä hetkessä. Muutostyön aikana on jo saatu aikaan niin rakenteellisia kuin toimintatavallisiakin muutoksia, kertoo muutosryhmää johtanut Jukka Pekkala.

Huippu-urheiluyksikkö ja kolme ohjelmaa uuden toimintatavan työkaluina 

Ensi vuoden alussa työnsä aloittava Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Lisäksi se vastaa talous-, osaamis-, ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä. Kolmen ohjelman avulla pystytään vaikuttamaan koko Urheilijan polulle lapsuudesta huipulle. Ohjelmat vastaavat omien verkostojensa johtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä.   

– Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on toiminnallinen yksikkö, joka toimii lähellä urheilijan arkea. Lajit, urheilijat ja valmentajat saavat tuekseen lajiryhmävastaavia sekä joukon asiantuntijoita ja urheilija huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Yksikkö toimii moottorina, joka kehittää huippu-urheiluverkoston yhteistyötä ja sitä kautta koko suomalaista huippu-urheilukulttuuria ja sen osaamisen ja yhteisöllisyyden kasvua, kertoo Huippu-urheiluyksikköä johtava Mika Kojonkoski.

Muutosryhmä esittää maltillista resurssien kasvua huippu-urheiluun

Muutosryhmä määrittelee huippu-urheilun resurssikokonaisuuden koostuvan talous-, osaamis- ja olosuhderesursseista. Tänä vuonna Huippu-urheiluyksikön ohjauksen kautta kulkeva ja KIHUn suora kokonaisresurssi on yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, jota suunnataan pääosin Urheilijan polulle joko talous- tai osaamisresurssina. Huippu-urheiluyksikkö osallistuu mm. urheiluakatemioiden valmentaja- ja asiantuntijapalkkaukseen, jakaa suoria urheilija- ja lajiliittotukia sekä tarjoaa lajien käyttöön asiantuntijoiden ja lajiryhmävastaavien palveluja.

Muutosryhmä esittää huippu-urheilun kokonaisresursseihin noin 2,5 miljoonan vuosikasvua vuosien 2014 – 2018 aikana. Onnistuminen resurssien kasvussa edellyttää muutoksia neljässä kokonaisuudessa; urheilun omassa varainhankinnassa, yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä toimintatapojen ja rakenteiden kehittämisen kautta syntyvissä resurssiratkaisuissa.     

Raportti liitteineen on ladattavissa Olympiakomitean sivuilta www.noc.fi