Seuratukea jaossa entistä enemmän

11.12.2012 Yleinen

Seuratoiminnan kehittämistukea jaetaan ensi vuonna 3 850 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen. Rahoitus tulisi kasvamaan 2,3 milj euroa viime vuodesta.Tukea haetaan jatkossa suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Opetus- ja kultuuriministeriön julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikuntaharrastukseen urheiluseurassa ja liikunnan määrärahoja tullaan suuntaamaan entistä enemmän ruohonjuuritason toimintaan. Arhinmäen mukaan seuratuen avulla voidaan alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa sekä lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -ryhmiä seuroissa.

Seuratuen tavoitteena on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Seuratuen avulla voidaan edistää koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa. Perheliikunta voi tavoittaa myös liian vähän liikkuvia ollessaan matalan kynnyksen toimintaa.

Tuen avulla voidaan mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa sekä pitää nuoret liikuntaharrastuksen parissa urheilijoina, liikkujina tai seuratoimijoina kehittämällä toimintaa nuorten ideoilla.

Seuratuki voi entisestään vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä, sekä lisätä osaamista. Seuratukea voi hakea kokopäiväisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen. Palkkatuki mahdollistaa vaikka nuoren kesätyöllistämisen.

Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla tammikuussa ja siitä tiedotetaan myös liiton sivuilla. Seuratuen haku aukeaa helmikuussa ja päättyy 15.3.2013.