Kanoottiliiton kevätkokouksen äänimääristä

23.4.2012 Yleinen

Kevätkokouskutsussa oli maininta, että kevätkokouksessa jäsenseuroilla olisi käytössään vain yksi ääni, koska jäsenmaksuja ei peritä. Tästä on noussut vilkas keskustelu, ja seurat haluavat saada käyttöönsä myös jäsenmääräperusteiset lisä-äänet.

Maininta kokouskutsussa perustui siihen, että Kanoottiliitolla ei ole tänä vuonna mitään operatiivista toimintaa, joten seuroja ei myöskään ole pyydetty toimittamaan jäsenmäärä- tai muitakaan tietojaa liitolle. Näin ollen liitolla ei ole tietoja seurojen jäsenmääristä viime vuodelta.

Keskustelujen lähdettyä liikkeelle on muutama seura ilmoittanut viime viikon lopulla vuoden 2011 jäsenmääränsä, mutta näin lyhyellä ajalla ei ole mahdollista saada kaikkien seurojen jäsenmäärätietoja. Äänimäärät on saanut käyttöönsä, kun jäsenmaksu on maksettu, mutta tänä vuonna jäsenmaksuja ei siis peritä syyskokouksen päätöksen mukaisesti, näin ollen ei liitolla myöskään ole mitään mahdollisuutta varmentaa seurojen jäsenmääriä.

Koska toimintasääntöjen mukaan äänimäärät perustuvat seurojen jäsenmääriin, annetaan seuroille kokouksessa lisä-äänet käyttöön vuoden 2010 jäsenmäärän perusteella, koska tämä on viimeisin liitosta löytyvä tieto, ja tiedot voidaan myös todentaa jäsenmaksulaskujen perusteella.

Tiedotteen liitteenä on tieto syyskokouksen 2011 mukaisista äänimääristä.

Äänet 2011