Kasva urheilijaksi nuori

4.4.2012 Yleinen

Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ainutlaatuiset 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänrytmitestit sekä uuden urheilijoiden psykososiaalisia ominaisuuksia ja taitoja kartoittavan motivaatiotestin. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaavat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamahdollisuus tukevat kilpaurheilusta innostuneen nuoren fyysistä ja henkistä kasvua hyväksi urheilijaksi.

Ilmaiseen Kasvaurheilijaksi.fi nettipalveluun on rekisteröitynyt maaliskuuhun 2012 mennessä runsas 4 000 käyttäjää, yli 50 eri lajista.

”Palvelu on suunniteltu tavoitteellisille 11–15-vuotiaille kilpaurheilijoille, mutta myös urheilijan mukaan kutsumat valmentajat ja vanhemmat saavat testipalautteista hyödyllistä tietoa urheilijan ominaisuuksista ja taidoista sekä niiden kehittymisestä. Lisäksi järjestelmästä saatavat lajikohtaiset raportit auttavat liittoja analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa,” kiteyttää kehityspäällikkö Laura Tast Nuoresta Suomesta.  

Ominaisuustesti mittaa ja antaa palautetta urheilijan nopeudesta, nopeusvoimasta, liikkuvuudesta, kestävyydestä ja lihaskunnosta. Lisäksi Pro -osan viidellä testillä voi kartoittaa urheilijan lihastasapainoa. Testit voidaan toteuttaa esimerkiksi valmentajan johdolla harjoitusten tai leirien yhteydessä. Testien tukimateriaalit (ohjevideot, tulostettava ohjemanuaali, tuloskortti ja ääninauhat) löytyvät kasvaurheilijaksi.fi sivulta ilman rekisteröintiä. Tukimateriaalit ovat myös tilattavissa DVD:nä 10 euron hintaan (suvi.tihila@nuorisuomi.fi).

Elämänrytmitesti analysoi liikkuuko, harjoitteleeko, lepääkö ja syökö urheilija suositusten mukaisesti. Urheilija kirjaa netin ajankäyttökalenteriin seitsemän vuorokauden ajalta harjoittelun ja liikunnan kokonaismäärät, unirytmin ja -määrän, ateriarytmin ja ruokailujen terveellisyyden sekä koulunkäynnin. Kirjausten jälkeen urheilija saa päiväkohtaisen pisteytyksen sekä pikapalautteen. Seurantajakson päättyessä järjestelmä laskee ns. elämänrytmipisteet ja kertoo, mitkä osa-alueet ovat hyvässä kunnossa ja missä on vielä parannettavaa suhteessa suosituksiin.

Uusi motivaatiotesti arvioi, kokeeko urheilija harjoittelussa ja kilpailutilanteissa mm. iloa, innostusta ja intohimoa. Testi kannustaa ja innostaa urheilijoita panostamaan omaan yksilölliseen kehittymiseensä läpivalaisemalla urheilussa ja elämässä tärkeitä psyykkisiä taitoja, kuten itseluottamusta ja sisua. Valmentajalle testi antaa paremmat eväät oppia tuntemaan urheilija entistä paremmin ja tämän avulla rakentaa valmennusta yksilöllisemmäksi.

”Motivaatiotesti antaa parhaimmillaan sysäyksen prosessiin, jossa urheilija kiinnittää huomiota henkisiin taitoihinsa ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. Jos harjoittelu ja kilpaileminen koetaan ilon ja innostuksen tuojaksi, on otollista lisätä treenaamiseen haasteita ja tavoitteellisuutta”, analysoi Tast.