SLU: Seuratukea kohdistettava enemmän seurojen perustoimintaan

9.10.2012 Yleinen

Urheiluseuroille suunnattuja tukimuotoja on monenlaisia ja moneen eri tarkoitukseen. Seuroja halutaan jatkossa tukea entistä enemmän niiden perustoiminnan kehittämisessä. Seuratoiminnan tulevaisuus 2020 -neuvottelukunta keskusteli Seuratoiminnan kehittämistuen jatkosta kokouksessaan 9. lokakuuta Helsingissä.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tärkeä tukimuoto, jolla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Tukea halutaan kuitenkin uudistaa, jotta se palvelisi seuroja entistä paremmin. Jatkossa tuen tavoitteena on entistä selkeämmin luoda laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin.

Neuvottelukunta tuki yksimielisesti ajatusta siitä, että Seuratoiminnan kehittämistukea kohdistettaisiin jatkossa entistä enemmän perustoiminnan tukemiseen. Tällä linjauksella pyritään vähentämään erillisten hankkeiden rakentamista seuran perustoiminnan rinnalle, ja seurat voisivat keskittyä olemassa olevan toiminnan kehittämiseen yhteisten tavoitteiden suunnassa.

Neuvottelukunnassa nousi vahvasti esiin seuratoiminnan tukeminen myös muuten kuin pelkkien eurojen avulla. Muunlaisella tuella tarkoitetaan esimerkiksi erilaista konsultointia, koulutuksia, kehitysprosesseja ja muuta aineetonta tukea. 

”Seuroille suunnattu epäsuora tuki on mielestäni sitä aidointa ja tärkeintä seuratukea.  Sen avulla voidaan saada aikaan paljon arvokkaampia tuloksia kuin vain jollakin tietyllä euromäärällä”, opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Sari Virta sanoo.

”Valtakunnallinen seuratuki on koettu äärettömän tärkeäksi, ja on hienoa että sen tyyppinen tuki jatkuu. Uudistamisen myötä tavoitteena on saada Seuratoiminnan kehittämistuki vieläkin paremmin osaksi liikuntajärjestöjen pitkäjänteistä seuratyötä”, SLU:n järjestöpalvelujohtaja Rainer Anttila sanoo.