Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikköön on nimetty lajiryhmävastaavia

6.1.2013 Yleinen

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on ottanut vuoden vaihteessa vastuun huippu-urheilun muutostyön etenemisestä. Huippuvaiheen ohjelma käynnistyy neljän lajiryhmävastaavaan ja vastaavan lääkärin aloittaessa työnsä Suomen Olympiakomiteassa.

Lajiryhmävastaaviksi on valittu liikuntatieteiden maisterit Olli-Pekka Kärkkäinen (kestävyyslajit), Mika Lehtimäki (nopeus/teholajit), Pasi Sarkkinen (kamppailulajit) ja Kimmo Yli-Jaskari (tarkkuuslajit). He vastaavat yhdessä lajiliittojen kanssa oman lajiryhmänsä huippu-urheilutuloksesta, koordinoivat valmennuksen tukijärjestelmää ja tekevät urheilija-apurahaesitykset. Ryhmän täydentää vammaishuippu-urheilusta vastaava Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen.

– Lajiryhmävastaavien tavoite on tukea käytännössä meidän “top 100” -urheilijoitamme ja heidän valmennustaan ja toisaalta edistää yhdessä lajien kanssa suomalaista huippu-urheilukulttuuria, kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski, joka toimii myös Huippuvaiheen ohjelman johtajana.

Lajiryhmävastaavien työ tapahtuu suurelta osin kentällä; lähellä urheilijoita, valmentajia ja lajiliittoja.

– Ensimmäiset palautteet eri lajien edustajilta ovat positiivisia ja uskon, että tällä joukolla on hyvät mahdollisuudet onnistua jalkautumisessa urheilijoiden ja valmentajien pariin, jatkaa Kojonkoski.

Terveydenhuollon toimintoja tehostetaan

Huippu-urheilun vastaavana lääkärinä aloittaa lääketieteen lisensiaatti ja liikuntatieteiden maisteri Harri Hakkarainen. Vastaavan lääkärin avuksi ja tueksi rakennetaan laaja-alaista osaamis- ja terveyspalveluverkostoa sekä asiantuntijaryhmää. Uudistustyön tavoitteena on kehittää terveydenhuoltojärjestelmää entistä tehokkaammaksi, kenttätyötä palvelevaksi sekä huippuasiantuntemukseen perustuvaksi tukiyksiköksi. Samalla terveydenhuolto pyrkii toimimaan yhä tiiviimmin yhteistyössä huippu-urheilun eri osaamisyksiköiden kanssa.

– Suomalainen huippu-urheilun terveydenhuolto on jo vuosikymmeniä ollut tasokasta ja todettu kansainvälisestikin toimivaksi ja asiantuntevaksi. Aki Hintsan alullepanema ja Tommi Vasankarin edelleen tehostama omalääkärijärjestelmä on osoittanut toimivuutensa. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tehostamaan toimintaa, toteaa Harri Hakkarainen.

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi huippu-urheiluverkoston toimintaa mukaan lukien vammaishuippu-urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Huippu-urheiluyksikkö vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta urheilijoiden, valmentajien ja muiden verkoston toimijoiden arjen tukemiseen kolmen ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Huippuvaiheen ohjelma, Urheiluakatemiaohjelma ja Osaamisohjelma.

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA ry