Lajiliittojen toiminnanjohtajien info

21.11.2014 Yleinen

Valon ja Suomen Olympiakomitean syksyn toisessa infossa oli lajiliittojen toiminnanjohtajille käsittelyssä kolme kokonaisuutta: Huippu-urheilun toimintasuunnitelma vuodelle 2015, Huippu-urheiluyksikön sopimukset vuodelle 2015 sekä Valon jäsenille tarjottavat Teosto ja Gramex -sopimukset vuosille 2015-2016.

Vuonna 2015 huippu-urheilutoiminta nojautuu kolmeen yhteiseen strategiseen tavoitteeseen: kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu. Ensi vuonna vahvistetaan myös toimintatapaa, jossa parhaat urheilijat harjoittelevat yhdessä, parhaissa olosuhteissa ja parhaassa valmennuksessa.  

– Huippu-urheilun osalta meillä on ollut historiallisen hieno vuosi monella tapaa. Urheilijoiden, valmentajien ja lajien työ on ollut tasokasta ja tuottaa menestystä laajalla rintamalla.  Vuoden -14 menestyksen kertaamiseen ei riitä yksi kappale tai tiedote. Samalla on syntynyt upeita tarinoita ja uudenlainen huippu-urheilun positiivien hehku, jonka päälle on jatkossa parempi rakentaa. Suomalaisen huippu-urheilun toimintakulttuurin muutoksessa, yhteisen tekemisen opettelussa ja osaamisen jakamisessa olemme vasta alkutaipaleella.  Suunta on oikea ja kova työ jatkuu vuonna 2015, toteaa Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen kertoi infossa urheilijoiden, joukkueiden ja lajien tukemisesta tarveharkinta- ja investointilogiikan mukaisesti sekä joukkueiden valmistautumisesta vuoden 2015 monilajisiin arvokisoihin. Toiminnan keskiössä on urheilijan päivittäisen tekemisen tukeminen, osallistuva asiantuntijatoiminta ja terveyttä edistävän harjoittelukulttuurin edistäminen. 

Kesälajien tukipäätöksissä painottuu valmistautuminen kohti vuoden 2016 Rio de Janeiron Olympialaisia ja Paralympialaisia.

Vuonna 2015 jatketaan myös lajien sparrausta huippu-urheilukulttuurin ja -järjestelmien kehittämisessä. Myös huippu-urheilun seuranta- ja arviointitoiminnan toteuttamista jatketaan yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHU:n kanssa.

Huippu-urheiluyksikön sopimukset vuodelle 2015

 

Huippu-urheiluyksikön palvelupäällikkö Heli Katajamäki ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n Pia Ek esittelivät Huippu-urheiluyksikön sopimuskokonaisuuden ja -prosessin. Sopimusprosessia ja niiden sisältöä kehitetään jatkuvasti, jotta se mahdollistaa sujuvan yhteistyön “Urheilija keskiössä” ajattelu- ja toimintatapaa tukien. Huippu-urheiluyksiköllä on vuonna 2015 sopimuksia liittyen eri osapuoliin: lajiliittosopimus, urheilijasopimus, valmentajasopimus, nuorten olympiavalmentajien sopimus, kisakohtainen sopimus, urheiluakatemiasopimus sekä valmennuskeskussopimus.

Teosto ja Gramex -sopimukset vuosille 2015-2016

Sopimukset vuosille 2015-2016 kattavat Valon jäsenjärjestöjen ja niiden seurojen tavanomaisen musiikinkäytön ja pienimuotoisen tallentamisen harjoitustoiminnassa alle 15 000 osallistujan tapahtumissa, sekä musiikin ja äänitteiden käytön kaikessa urheilu- ja yhdistystoimintaan liittyvässä ohjaus-, kilpailu-, valmennus- ja koulutus ­toiminnassa sekä välittömästi niihin liittyvässä juhlatoiminnassa.

– Kyseiset sopimukset on neuvoteltu nyt kahdeksi vuodeksi Valon jäsenten puolesta. Kokonaisuus noudattaa pääsääntöisesti samaa linjaa ja sisältöä kuin edellinenkin sopimus. Nettikäytön osalta jäsenjärjestöjen on huolehdittava erillisistä luvista. Kaikissa kysymyksissä autamme mielellämme, toteaa Valon palveluista vastaava johtaja Riia Martinoja.​

Lisätietoa Teosto ja Gramex -sopimuksista: 
http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/vakuutukset-ja-sopimukset/teosto-ja-gramex