Liikkuminen luonnossa elvyttää OUTDOORS FINLAND ON TEHNYT LUONNOSSA LIIKKUMISEN HELPOKSI

25.11.2014 Yleinen

Luonnolla on elvyttävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan ihmisten tulisi viettää päivittäin metsässä tai luonnossa vähintään 20 minuuttia. Outdoors Finland Etelä -hanke innostaa luontoretkeilyyn tuotteistamillaan reiteillä.

Yli 100 retkeilyreittiä matkailijoiden ja retkeilijöiden käytössä

Maaseuturahaston tukema Outdoors Finland Etelä -hanke on tuotteistanut eteläiseen Suomeen yli 100 vaellus-, pyöräily- ja melontareittiä helposti saavutettaviksi ja hyvin opastetuiksi reiteiksi. Reitit löytyvät Suomen suurimmasta retkeilyportaalista outdoorsfinland.fi:stä, jonne on koottu tarkat kuvaukset reiteistä.

”Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta Suomen upeista luontomatkailukohteista ja tuoda luontomatkailu kaikkien saavutettavaksi. Tässä olemme onnistuneet yli odotusten”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Pirjo Räsänen.

Valmistele luontoretkesi outdoorsfinland.fi -sivustolla

Outdoorsfinland.fi -sivustolta löytyviin matkaehdotuksiin on koottu kaikki valmiit retkeilymatkat Etelä-Suomessa. Niistä löytyvät päiväretken pituudet ja kuvaukset sekä runsaasti tietoa majoitusvaihtoehdoista ja muista palveluista, onpa sitten kyseessä pyöräily-, melonta- tai vaellusmatka.

Sivustolta voi ladata mukaan sähköiset reittioppaat tai/ja ladata mobiiliversiot älypuhelimeen. Mobiilisovellus toimii offline-tilassa ja navigoi reitillä liikuttaessa. ”Outdoors Finland mobiiliopasta on ladattu jo yli 7 000 kappaletta. Sähköisten välineiden rinnalla painetut ja tulostetut reittiesitteet ja oppaat ovat edelleenkin kysyttyjä”, kertoo Räsänen.

Kaikki reitit kohteineen on tallennettu paikkatietoon, mikä mahdollistaa tiedon siirron vaivattomasti älypuhelimeen ja GPS-laitteeseen.

Sivustolla on lisäksi luontomatkailuartikkeleja, joista löytyy vinkkejä ja näkökulmia retkeilymatkan valmisteluun ja toteuttamiseen

Hyvinvointia luonnosta

Luontoliikunnan tuomat hyödyt koetaan yhä voimakkaammin osaksi oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Luonnossa liikkumisella on mitattu merkittäviä terveysvaikutuksia. Luonnonympäristö vähentää masennuksen ja huolestuneisuuden tunteita, alentaa verenpainetta, parantaa keskittymiskykyä, kehittää aisteja ja lisää elinvoimaa. Luonnossa liikkuminen on edullista ja mielekästä terveyden ylläpitoa kaiken ikäisille. Eri tasoisia ja pituisia opastettuja reittejä löytyy Suomessa jokaisen läheltä.

Lähiretkeilypaikkoja arvostetaan

Yksi Outdoors Finland Etelä -hankkeen tärkeistä kohderyhmistä on retkeilykohteiden lähialueiden asukkaat. Räsänen on ilahtunut siitä, että matkailijoiden lisäksi paikalliset asukkaat ovat löytäneet lähiretkeilypaikat ja hyödyntävät niitä aktiivisesti. Luontoon lähteminen on helppoa, kun kodin läheltä löytyy upeita, helposti saavutettavia ja hyvin opastettuja reittejä.

”Reittejä ja luontokohteita suunnitellessa on tärkeää huomioida myös käyttäjien muuttuvat tarpeet. Väestön ikääntyessä esteettömän luontoliikunnan merkitys tulee kasvamaan. Lapsiperheille erilaiset luonnon aktiviteettipaikat, esimerkiksi kalliot ja kukkulat, tarjoavat luonnollisen tavan liikkua. Yhä enemmän metsään mennään myös hiljentymään. Siksi kohteiden ja reittien suunnittelussa käyttäjien tarpeiden huomioiminen on erittäin tärkeää”, Räsänen kuvaa retkeilyn tulevaisuutta ja jatkaa ”Kaiken kaikkiaan luonnossa liikkuminen on edullista suhteessa rakennettuihin liikuntapaikkoihin vaikka vaatiikin palvelurakenteita. Myös ympärivuotisia retkeily- ja pyöräilyreittejä tullaan tulevaisuudessa kysymään entistä aktiivisemmin”.

Lisätietoa Outdoors Finland Etelä –hankkeesta:

Outdoors Finland Etelä -hanke on luontomatkailun infrastruktuurin kehittämishanke, jonka toimialueena ovat Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa. Hankkeen nelivuotisen toimintakauden (2011-2014) tavoitteena on ollut kehittää pyöräily-, vaellus- ja melontareittejä sekä parantaa olemassa olevien reittien laatua ja saavutettavuutta. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun matkailun ala ja se on osa kansallista Outdoors Finland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelmaa.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset: http://issuu.com/outdoorsfinland/docs/outdoors_finland_press_kit/

Tutustu esimerkiksi vaellusreitti Maahisen kierrokseen Espoossa:

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/maahisen-kierros/

ja katso sen reittikartta:

http://www.outdoorsfinland.fi/reitti/maahisen-kierros/?show=map

Helsinki-Porvoo –merimelonta –opas:

http://www.outdoorsfinland.fi/wp-content/uploads/2014/09/Helsinki_Porvoo_merimelonta_suomi_eng.pdf

Kuvia toimitukselliseen käyttöön: https://www.flickr.com/photos/outdoors_finland/sets