Mommilanjärven soutelutapahtumaa jatketaan

18.11.2014 Yleinen

Tänä kesänä 25. kerran järjestetty Hausjärven suurin kesätapahtuma uhkasi jäädä viimeiseksi. Alusta lähtien vuodesta 1988 tapahtumaa järjestäneen Mommilanjärven souteluyhdistyksen puheenjohtajalle Markku Juholalle ei tahtonut löytyä seuraajaa.

Kuluneen syksyn aikana seuraajaratkaisua ja tapahtuman jatkuvuuden turvaamiseen tähtääviä toimenpiteitä on etsitty lukuisissa tilaisuuksissa, mm. syksyllä järjestetyssä yhdistyksen tulevaisuusseminaarissa.  Tapahtuman jatkuvuutta on erityisesti toivottu saaduissa osanottajapalautteissa sekä syksyllä talkooväelle kohdistetussa kyselyssä. Saatujen palautteiden pohjalta yhdistyksen hallituksella oli viisi eri vaihtoehtoratkaisua. 

Viikonloppuna pidetyssä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa päätettiin käynnistää vähintään kaksivuotinen kehityshanke. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Juhola, joka on Markku Juholan serkun poika. Jukka on pienestä pitäen ollut mukana tapahtuman talkoojoukoissa ja viimeiset vuodet myös hallituksen toiminnassa. Hän ottaa tehtävän vastaan vuodenvaihteessa.

Kehitysryhmään valittiin Jukka Juholan lisäksi Hanna Termonen ja Juho Termonen, Kaisa Kaartinen ja vetäjäksi sulkavalainen Sanna Eerikäinen. Kehitysryhmän tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna hanke, jonka avulla tapahtumaa uudistetaan ja yhdistyksen toimintaa kehitetään kiinnostavuuden lisäämiseksi. 

 Ensi kesänä tapahtuma järjestetään vakiintuneena viikonloppuna, heinäkuun kolmantena lauantaina 18.7.

Toimihenkilöitä palkittiin

Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa palkittiin Suomen Melonta- ja Soutuliiton ansiomerkeillä seuraavat henkilöt:                                                                                                                                                                 
Hopeisella ansiomerkillä: Markku Juhola, Jorma Korhonen, Jari Kovanen, Eeva-Kaisa Metsola, Urpo Ojala, Kaisa Termonen.                                                                                                                                                             
Pronssisella ansiomerkillä: Jukka Juhola, Hanna Termonen, Juho Termonen

Ansiomerkit voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet liiton ja sen alaisten seurojen hyväksi ja jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet melonnan ja/tai soudun kehittymistä maassamme. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään 20 vuoden ajan ja pronssinen ansiomerkki vähintään 10 vuoden ajan toiminut erittäin ansiokkaasti mainittujen päämäärien edistämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry, puheenjohtaja puh. 0400 444 714, markku.juhola(at)kolumbus.fi www.mommilanjärvensoutelu.fi