Ulkoilun edellytykset on huomioitava metsähallituslain uudistuksessa

27.3.2014 Yleinen

Ulkoilufoorumi järjesti eilen (26.3.2014) seminaarin ”Ulkoilun edellytykset ja uusi Metsähallituslaki”. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa oleva laki Metsähallituksesta puhutti vilkkaasti kansanedustajia ja keskeisten suomalaisten ulkoilu- ja luontojärjestöjen asiantuntijoita.

Seminaarissa puhuivat Sitran Lea Konttinen, ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen ja lakia valmisteleva maa- ja metsätalousministeriön hallitusneuvos Vilppu Talvitie. Lea Konttisen avausesityksessä korostui metsien ja luonnon merkitys henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

Ulkoilufoorumin puheenjohtaja Tapani Tulkki kiteytti seminaarin lopuksi, että ulkoilun edellytysten turvaamiseksi on tarpeen:

  • saada ulkoilujärjestöille paikka Metsähallituksen hallitukseen tuomaan virkistyskäytön asiantuntemusta ja kansalaistoiminnan näkökulmaa,
  • turvata Metsähallituksen luontopalveluiden eli mm. kansallispuistojen ja retkeilyalueiden rahoitus, palvelut ja uudet toimintamuodot ympäristöministeriön kautta budjettirahoituksella ja varmistaa tämän rahoituksen erillään pito liiketoiminnoista ja
  • sijoittaa maankäytön yleissuunnittelu julkisten hallintotehtävien alle.

Kansanedustajien näkemykset olivat hyvin samoilla linjoilla Ulkoilufoorumin kanssa:

  • Raimo Piirainen (sd) piti perusteettomana koko yhtiöittämisvaatimusta ja korosti että päätöksen asiasta tekee lopulta poliittinen päätöksentekijä eikä virkamies.
  • Tuija Brax (vihr) piti tärkeänä, että mahdollisen tulevan ja lailla säädettävän Metsätalousyhtiön yhtiöjärjestykseen kirjataan asiakirjajulkisuuden periaate.
  • Eero Reijonen (kesk) kyseenalaisti niin ikään yhtiöittämisen, mutta epäili että enemmistöhallitus toteuttaa tämän muutoksen joka tapauksessa.
  • Tilaisuuden emäntänä toiminut partioparlamentaarikkojen puheenjohtaja kansanedustaja Outi Mäkelä (kok) piti seminaaria tärkeänä ja onnistuneena ja arveli, että toisellekin vastaavalle tilaisuudelle voisi olla vielä tarvetta. Mäkelä kannatti myös ulkoilujärjestöjen edustuksen ottamista mukaan Metsähallituksen hallitukseen.

Ulkoilufoorumi on vuonna 2004 perustettu ulkoilun edistämisen yhteistyöverkosto. Ulkoilufoorumiin kuuluu 17 kansalaisjärjestöä, joiden toiminnassa ulkoilulla on keskeinen
merkitys.