Valon toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin

1.12.2014 Yleinen

Valon syyskokous hyväksyi kokouksessaan 29.11. Lohjalla toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2015. Alkavan vuoden painopisteet liittyvät liikkeen lisäämiseen Suomessa sekä alueellisten palvelukeskusten rakentumiseen. Tavoitteena on tukea yksittäistä liikkujaa, urheilijaa ja seuraa uudenlaisella toimintatavalla eri puolella Suomea.

– Olen tyytyväinen vuoden 2014 aikana syntyneisiin uudenlaisiin konsepteihin ja toimintatapoihin, joiden kautta saamme aikaan lisää liikettä. Kokeilukulttuurin kautta syntynyt täydellinen liikuntakuukausi Mikkelissä on hyvä osoitus tästä. Arvioiden mukaan liikkumattomuuden aiheuttama kustannus on jopa 2 miljardia euroa vuodessa, mikä on Suomen elinvoimaisuuden kannalta merkittävä asia. Liikunnan ja urheilun tuoman positiivisen tunteen kautta meillä on iso mahdollisuus vaikuttaa tähän, toteaa valon puheenjohtaja Risto Nieminen.

Paras mahdollinen tuki yksittäisille liikkujille ja urheilijoille

– Suomalaisen liikuntakulttuurin menestymisen kannalta yksittäisten liikkujien, urheilijoiden ja seurojen tukeminen dynaamisella uudenlaisella toimintatavalla on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. En usko, että toimimme muuttuvassa toimintaympäristössä tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme saada aikaan tilanteen, jossa paikalliset toimivat käytännöt esimerkiksi seura-koti-koulu yhteistyön osalta jaetaan avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi. Tähän keskitymme erityisesti vuonna 2015, toteaa Valon pääsihteeri Teemu Japisson.

Valon talousarvio vuodelle 2015 on 7,2 milj. euroa.

Valon toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 osoitteessa
http://www.sport.fi/kirjasto/teos/valon-toiminta-ja-taloussuunnitelma-2015