Freestylen 2015 MM-joukkueen valintakriteerit

3.12.2014 Liitto

Freestylen MM-kilpailut järjestetään 30.8-5.9.2015 Kanadassa Ottawa-joella. Näiden valintakriteerien päämäärä on valita kilpailuihin edustusjoukkue, jolla on parhaat menestymismahdollisuudet.

Kilpailijoiden valitsemiseksi 2015 MM-kilpailuihin järjestetään kaksi katsastuskilpailua 3-7.6.2015 voimassaolevilla ICF:n säännöillä. Kummatkin kilpailut pisteytetään erikseen ja näiden kahden kilpailun pisteet lasketaan melojittain yhteen.

Kilpailuissa järjestetään sarjat K1M, K1N, K1JRM ja K1JRN.

Kummassakin kilpailussa jaetaan pisteitä sarjoittain seuraavasti: 1. sija 12 pistettä, 2. 10 p, 3. 8p, 4. 7p, 5. 6p, 6. 5 p, 7. 4p, 8. 3p, 9. 2 p ja 10. 1 p

Katsastuskilpailuihin voivat osallistua vain katsastuskilpailuihin kilpailukutsun mukaisesti ilmoittautuneet ja kaikkien osallistujien sijoitukset otetaan huomioon pistelaskussa.

Kaikilta lähetettäviltä kilpailijoilta edellytetään valmiutta menestyä kansainvälisissä kilpailuissa sekä taitotasoa, jolla kilpailijalla on onnistuessaan mahdollisuudet päästä 20 parhaan joukkoon omassa sarjassaan. Vaadittavan tason todistamiseksi kilpailijan kaikkien katsastuskilpailurunien parhaan yksittäisen runin pitää ylittää seuraava pistemäärä, joka perustuu ensisijaisesti Thunin MM-kilpailujen pistemääriin:

–          K1M: 200 pistettä

–          K1N: 50 pistettä

–          K1JRM: 30 pistettä

–          K1JRN: 10 pistettä

Kilpailujen yhteistuloksen perusteella freestylejaosto esittää miehistä neljää parasta sekä naisista ja junioreista kahta parasta sarjaa kohden suoraan MM-joukkueeseen olettaen, että kilpailija on ylittänyt ylläolevat sarjakohtaiset pisterajat. Tasapisteissä olevien kilpailijoiden osalta paras sijoitus yksittäisessä kilpailussa ratkaisee korkeamman sijoituksen yhteistuloksissa. Parhaiden sijoitusten ollessa samat kahden kilpailun paras yksittäinen runi ratkaisee korkeamman sijoituksen. Näiden ollessa samat toiseksi paras runi ratkaisee jne.

Jokaisessa sarjassa on jaostolla harkintansa mukaan käytettävissään yksi ns. villi kortti, jota voidaan käyttää viimeisten paikkojen täyttämiseen katsastuskilpailuiden tuloksista riippumatta. Villin kortin käytöstä päättää freestylejaosto. Jollei jaosto päätä käyttää villiä korttia, esitetään viimeiselle paikalle seuraavaksi parhaiten (5./3.) sijoittunutta, joka on ylittänyt sarjakohtaiset minimipisteet.

Poissaolo katsastuskilpailuista:

Jos kilpailija on pakottavasta syystä poissa katsastuskilpailusta ja haluaa tulla otetuksi huomioon villin kortin valinnassa, pitää hänen toimittaa mahdollisimman aikaisin, kuitenkin ennen kilpailua, kirjallinen selvitys freestylejaostolle poissaolon syystä, sairastapauksissa lääkärintodistus. Kilpailijan pitää myös kirjallisesti perustella jaostolle, miksi hänet tulisi valita mukaan MM-joukkueeseen katsastuskilpailujen ulkopuolelta. Jaosto voi selvityksen perusteella harkintansa mukaan ottaa katsastuskilpailuista/-kilpailusta hyvin perustelluista syistä poissa olleen mukaan villin kortin valintaan.

Jaosto tekee esityksensä MM-kilpailuihin lähetettävästä joukkueesta Melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle 19.6.2015 mennessä ja valiokunta tekee päätöksensä joukkueesta kokousaikataulunsa puitteissa.

Liitto tukee rahallisesti kaikkia kilpailuihin lähetettäviä tasapuolisesti lajin käytettävissä olevan budjetin puitteissa, kuitenkin niin, että junnusarjalaisten tuki on aikuisia korkeampi.

Valitukset ja muutoksenhakumenettely

Jaosto julkistaa valinnat ja ilmoittaa valinnoista urheilijoille välittömästi Kilpailu- ja valmennusvaliokunnalta saamansa valintapäätöksen jälkeen.

Valinta-asioista koskevat valitukset ja muutoksenhaku tulee toimittaa kirjallisena SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle 2 vrk:n kuluessa valintojen tiedoksi saamisesta.

Valiokunta käsittelee valitukset ja muutoksenhaut mahdollisimman pikaisesti.

Jos urheilija on edelleen vastineen saatuaan tyytymätön päätökseen, hän voi osoittaa valiokunnalle lähettämänsä oikaisuvaatimuksen Melonta- ja soutuliiton hallitukselle. Jos urheilija ei ole tyytyväinen hallituksen päätöksen jälkeen, hän voi osoittaa oikaisuvaatimuksen urheilun oikeusturvalautakunnalle.

Freestylen katsastuskilpailut 2015

Molemmat katsastuskilpailut järjestetään ensisijaisesti aaltokilpailuina, jotta katsastuspaikka vastaa mahdollisimman hyvin MM-kilpailupaikkaa (Garburator). Tämän takia kilpailut järjestetään kevättulvien aikaan siihen parhaiten soveltuvilla aalloilla.

Katsastukset järjestetään kahtena erillisenä kilpailuna, jotka sijoittuvat ajanjaksolle 3-7.6.2015. Kilpailupaikat ja päivät riippuvat vesitilanteesta ja kilpailut pyritään järjestämään kahtena eri päivänä ja aallolla/aalloilla, jotka ovat ajankohtana tarkoituksenmukaisimmat MM-joukkueen tasapuoliseen valintaan. Kilpailupaikkavaihtoehdot ovat: Kelokurkkio, Ala-aalto (Kattilakoski), Hevosenkengän 2. aalto (Kattilakoski), Finnvågen (Kattilakoski), Åretsvågen (Pahakurkkio), Paltvalsen (Trollforsarna), HawaIi (Maalismaa) ja Matkakoski.

Olosuhteista johtuen voidaan jaoston erillisellä päätöksellä katsastuskilpailu(t) siirtää Neitikoskelle, jolloin kilpailut järjestetään 13.6.2015.

Kilpailukutsu julkaistaan 3.5.2015 mennessä ja kilpailuihin pitää ilmoittautua 20.5.2015 mennessä. Kilpailukutsussa on tarkemmat tiedot kilpailujen käytännön järjestelyistä, kilpailuajankohdista ja –paikoista tiedottamisesta sekä kilpailuihin ilmoittautumisesta.

Freestylejaosto nimeää katsastuskilpailuille kilpailunjohtajan/ylituomarin, joka päättää tarkat kilpailupäivät ja –paikat vesitilanteesta riippuen sekä tiedottaa niistä kilpailijoille kilpailukutsussa mainittavalla tavalla.