Uusi antidopingohjelmien kriteeristö auttaa lajiliittoja kehittämään antidopingtoimintaansa

22.4.2015 Yleinen

Suomalaisilla liikunnan ja urheilun lajiliitoilla on nyt uudet selkeät ohjeet ja arviointijärjestelmä, jotka auttavat niitä kohdentamaan voimavaransa antidopingtyön ydinkysymyksiin. Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n ja liittojen yhdessä ja avoimesti laatima kriteeristö velvoittaa liitot tasokkaan antidopingtyöhön ja tukee niitä alan kansainvälisinä edelläkävijöinä pysymisessä.

Lajiliittojen antidopingohjelmien uusi kriteeristö ja arviointijärjestelmä esiteltiin 15.4., ja niihin voi tutustua ADT:n internetsivuilla www.antidoping.fi. ADT arvioi liittojen antidopingohjelmien lähtötilan ja toteutuksen syksyllä 2015 sekä esittää arvionsa niin liitoille kuin opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lähtötilan arvioinnin jälkeen ADT ja liitot kokoontuvat yhteen keskustelemaan uudesta kriteeristöstä ja arviointijärjestelmästä ja tekemään niihin mahdollisesti tarvittavia muokkauksia ennen keväällä 2016 suoritettavaa lajiliittojen antidopingohjelmien ensimmäistä virallista arviointia, jonka tulee vaikuttamaan valtioavustuksiin antidopingtoiminnan osalta.

– Lajiliitot jäsenineen ovat tärkeässä asemassa puhtaan urheilun edistämisessä, ja monella lajiliitolla on jo erinomainen antidopingohjelma. Vuodenvaihteessa uudistettujen Maailman ja Suomen antidopingsäännöstöjen myötä nousi kuitenkin tarve päivittää liittojen ohjelmia ja jakaa hyviä toimintatapoja. Me ADT:ssa näemme ohjelmat arvokkaina ja kansainvälisesti edistyksellisinä. Haluamme auttaa liittoja mahdollisimman paljon ja siksi kommentoimme kaikki ohjelmat huolellisesti ja laajalla joukolla. Olemme esitelleet järjestelmäämme maailmalla, jossa se on herättänyt huomiota. On upeaa viedä eteenpäin puhtaan viestiä yhteisrintamassa lajiliittojen kanssa, sanoo ADT:n pääsihteeri Pirjo Ruutu.

Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtana ovat liiton strategiset valinnat sekä reilun pelin periaatteet. Antidopingohjelmissaan lajiliitot määrittelevät muun muassa antidopingtoimintansa toimenpiteet, kohderyhmät ja vastuuhenkilöt. Jokaisen liiton antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa lajin ominaispiirteet, harrastajamäärät ja koulutusjärjestelmät. Antidopingohjelman vahvistaa yleensä lajiliiton hallitus. Ohjelman valmistumisen jälkeen liitto huolehtii ohjelman viestimisestä ja siihen sitouttamisesta. Antidopingasiat tulee ottaa huomioon myös liiton toimintasuunnitelmassa sekä raportoida sen vuosikertomuksessa.

ADT on sitoutunut kommentoimaan kunkin liiton antidopingohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun liitto toimittaa ohjelmansa ADT:lle. ADT myös julkaisee sivuillaan eri lajiliittojen antidopingohjelmia auttaakseen muita liittoja suunnittelemaan omia ohjelmiaan.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
ADT – viestintäpäällikkö
040 740 7477