100 suomalaista vesistötekoa -kampanja kannustaa ilmoittamaan pienistäkin teoista vesien suojelemiseksi

27.6.2017 Yleinen

Suomen Ympäristökeskus

Tiedote 27.6.2017

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjassa nostetaan esiin eri puolilla Suomea toteutettuja tai suunniteltuja vesiensuojelu- ja vesienhoitotoimia. Tavoitteena on kerätä elokuun loppuun mennessä vähintään sata vesistötekoa, joista äänestyksen perusteella palkitaan parhaat.

Kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailuun minkä tahansa pienen tai suuren teon, jolla on parannettu tai parannetaan vesistötietämystä tai vesistön tilaa. Kyse voi olla esimerkiksi järven, joen tai puron kunnostamisesta tai erilaisista vesiensuojelua edistävistä teoista kuten rantojen kunnostuksesta, vesikasvillisuuden niittotalkoista tai suojelutempauksen järjestämisestä. Mukaan voi ilmoittaa myös muiden tekemiä tekoja, kunhan tekijältä tai tekijöiltä on saatu siihen lpa.

Teot ja suunnitelmat kootaan Ymparisto.fi-palvelussa sijaitseville vesistökunnostusverkoston verkkosivuille sitä mukaa kun niitä kertyy. Jokainen voi käydä siellä tutustumassa ja antamassa syyskuussa äänensä parhaana pitämälleen teolle. 

Voittajat palkitaan Silakkasoudun yhteydessä 1.10.2017

Syyskuun äänestyksessä eniten ääniä saaneet teot palkitaan Helsingissä 1.10.2017 alkavien Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä Silakkasoudun ja sitä seuraavan Silakkalounaan yhteydessä. Töölönlahdelta Kauppatorille suuntaava Silakkasoutu on rotarien järjestämä hyväntekeväisyystempaus, jolla kerätään varoja vesiensuojelutyöhön. Tapahtuman suojelijoiksi ovat lupautuneet tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

100 suomalaista vesistötekoa -kampanja järjestetään Silakkasoutu-tapahtuman ohjausryhmän, Suomen melonta- ja soutuliiton, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton, Suomen Ympäristökeskus SYKEn, rotarien ja valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston yhteistyönä.

Vesien tilaan voi tutustua SYKEn karttapalvelussa

Vesistöjen hyväksi on tehty Suomessa pitkään työtä, ja suuri osa maamme pintavesistä onkin ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Erityisesti suuret järvialtaat sekä Pohjois- ja Itä-Suomen joet ovat hyvässä kunnossa. Heikommassa kunnossa olevat vesistöt sijaitsevat pääasiassa rannikkoalueilla, Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Suomen ympäristökeskus SYKEn sähköisestä vesikartasta voi tarkastella tarkemmin useimpien vesien – eli usein myös oman lähijärven tai -joen – ekologista ja kemiallista tilaa. Kartta löytyy osoitteesta paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta.

Kuvia ja tiedostoja tiedotusvälineiden käyttöön:

Lisätietoja:

100 suomalaista vesistötekoa -kampanja: 
Tutkija Sini Olin (29.6. saakka), Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 040 558 2852  
Tutkija Mirjami Kuoppala (30.6. alkaen), Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 644
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Silakkasoutu:
Markku Juhola, Hausjärven-Riihimäen Rotaryklubi, p. 0400 444 714, markku.juhola@kolumbus.fi
Hannele Kauranne, Finlandia Hall Rotaryklubi, p. 0400 618 439, hannele.kauranne@gmail.com