Heikki Rauatmaa freestyle-melonnan olosuhdekehittäjäksi

7.9.2017 Liitto Melonta

Heikki Rauatmaa on palkattu Melonta- ja Soutuliittoon freestylemelonnan tutkimus- ja olosuhdekehittämishankkeen hanketyöntekijäksi.

Heikin tehtävänä on luoda toteutusmalli freestylemelonnan suorituspaikan rakentamiseen. Hankkeen aikana kartoitetaan nykyiset suorituspaikat Suomessa ja tutustutaan rakennettuihin kohteisiin ulkomailla, selvitetään mitkä ovat optimaaliset freestyle-melontapaikan mittasuhteet ja virtaamat ja millaiset rakenteet melontapaikalle tulisi rakentaa. Myös vuodenaikojen vaihteluiden ja erilaisten virtaamien vaikututuksia melontapaikalle selvitetään.

Kehityskohteina ovat sekä uuden paikan rakentaminen, että olemassa olevien koskien muokkaaminen paremmin freestylemelonnan harrastajia palveleviksi.

Hanke alkoi syyskuun alussa ja on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2018 loppuun. Hankkeen lopputuloksena syntyy freestyle-melontapaikan rakentamisopas. Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen.

Heikki Rauatmaa opiskelee rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa Oulun yliopistossa. Heikki on aktiivi-freestylemeloja ja monille tuttu hahmo etenkin Pohjois-Suomen aalloilta.

Heikille voi lähettää hankkeeseen liittyviä ideoita ja näkemyksiä.

heikki.rauatmaa(ät)smsl.fi
+358 41 457 9692