Kevätkokouksen päätöksiä

5.4.2017 Liitto

Liiton kevätkokous järjestettiin la 1.4. Varalan Urheiluopistolla. Paikalla oli kahdeksan äänivaltaista seuraedustajaa. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Kokousväelle esiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto. Liiton puheenjohtaja Ralf Sund totesi, että liiton toiminnan perimmäinen tavoite on parantaa seurojen toimintaedellytyksiä ja huolehtia kilpaurheilusta. Hän arveli, että luokalle ei jääty, eikä tullut edes ehtoja, mutta kiitettävät arvosanat jäivät vuodelta 2016 saamatta.

Talouden osalta hallitus joutui sopeuttamaan toimintaa tulojen jäätyä arvioitua vähäisemmiksi. Suurin vaje oli Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen jääminen 25 000 euroa alle budjetoidun. Talous päätyi n. 600 euron alijäämään.

Kevätkokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Syyskokouksessa erovuorossa on hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kevätkokous päätti perustaa ehdollepanotoimikunnan valmistelemaan valintoja.

Kokoukselle esitettiin muutamia sääntömuutoksia. Kokous hyväksyi sääntömuutoksin muilta osin paitsi äänimäärän muutosten osalta. Kokous velvoitti hallituksen valmistelemaan syyskokoukseen sääntömuutokset jäsenmaksun määräytymisen ja äänimäärän jakautumisen osalta.