KKI-tukea urheiluseuroille työikäisten matalan kynnyksen liikuntaan

7.8.2018 Seuroille Yleinen

KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (kuntia lukuun ottamatta).

KKI-hanketukihaku järjestetään jälleen 1.-30.9.2018. Tällöin tukea haetaan käytettäväksi ajalle 1.1.-30.11.2019.

KKI-hanketuessa on kaksi hakukierrosta vuosittain. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät KKI:n verkkosivuilta.

Ohessa esite KKI-hanketukihausta.