Lasten ja nuorten melonta- ja soutukoulussa sytytetään kipinä harrastukseen


Kuvat: Kai Lindqvist

Kuvat: Kai Lindqvist

Koululaisten kesälomien alettua startataan melonta- ja soutukouluja seuroissa ympäri Suomea. Melonta- ja soutukoulussa syttyy ensimmäinen kipinä lajin harrastamiseen. Fennia on mukana tukemassa lasten ja nuorten melonta- ja soutuharrastuksen aloittamista.

Melonta- ja soutukoulu on yleensä lapsen tai nuoren ensimmäinen kosketus melontaan ja soutuun. Koulun aikana lapsi tai nuori oppii melonnan ja soudun alkeet ja turvallista vesillä liikkumista. Hän myös saa ensimakua melonnasta ja soudusta harrastuksena.

Melonta- ja soutukoulussa toiminta on hauskaa ja innostavaa. Se tarjoaa fyysisiä haasteita, tunteita ja tuntemuksia kavereiden kanssa.

Alkeiskouluissa opetellaan myös turvallisen vesillä liikkumisen käytännöt: kelluntapukineiden käyttäminen, olosuhteiden kunnioittaminen ja vesillä liikkumisen säännöt. Myös kaatumistilanteessa toimimista harjoitellaan. Melonta- ja soutukouluissa opitaan lisäksi muita vesillä liikkuvia, ranta-asukkaita ja luontoa kunnioittavat toimintamallit.

Melonta- ja soutukoulun aikana on mahdollista sytyttää se kipinä, joka saa lapsen ja nuoren kiinnostumaan ja aloittamaan uuden harrastuksen. Tämän kipinän sytyttäminen onkin alkeiskoulun tärkein tehtävä.

Fennia tukee melonta- ja soutukouluja

Lasten ja nuorten melonta- ja soutukoulujen pääyhteistyökumppanina toimii vuosina 2019–2021 Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia.

– Lasten ja nuorten liikunta ja harrastaminen ovat meille Fenniassa tärkeitä asioita. Liikkumisen ilo ja yhdessä tekemisen riemu ovat Fennialle tärkeitä arvoja. On hienoa, että turvallista vesillä liikkumista harjoitellaan ohjatusti, iloitsee Fennian markkinoinnin ja viestinnän johtaja Hanna Länsivuori.

Fennia tukee lasten ja nuorten melonta- ja soutuharrastuksen aloittamista. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä ovat Fennian lahjoittamat kelluntaliivit. Fennia lahjoittaa melonta- ja soutukouluihin kelluntaliivejä. Lisäksi liiton toimistolla on melonta- ja soutukoulujen käyttöön lainattavissa suuri määrä kelluntaliivejä ja muuta melonta- ja soutukoulumateriaalia.

 

Lisätietoa:
Apua melonta- tai soutukoulun aloittamiseen seurassa voi kysyä harrastekoordinaattori Kai Lindqvistiltä, +358 50 511 3639, kai.lindqvist(at)smsl.fi

Lasten ja nuorten melontakoulumateriaalia löytyy täältä.

Lasten ja nuorten soutukoulumateriaalia löytyy täältä.