Melontakypäristä löytyi turvallisuuspuutteita

27.5.2019 Melonta Yleinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti melontakypäriä. Kuudesta testatusta kypärästä neljälle annettiin myyntikielto.

Tukes mediatiedote  22.5.2019 8.44 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti melontakypäriä. Kuudesta testatusta kypärästä neljälle annettiin myyntikielto. Yhden kypärän iskunvaimennuksessa oli puutteita, joten jakelija keräsi sen vapaaehtoisesti pois kuluttajilta. Myyntikiellot johtuivat tyyppitarkastustodistusten ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen puuttumisesta sekä yhden kypärän riittämättömästä suojaustasosta. Kaikkien melontakypärien merkinnöissä ja käyttöohjeissa oli lisäksi puutteita.

Tukes testautti RISE Research Institutes of Sweden AB:llä kuusi melontakypärää standardin EN 1385:2012 Melontakypärät mukaan. Melontakypäristä testattiin iskunvaimennus, kiinnityssysteemi ja kelluvuus. Tukes arvioi merkinnät ja käyttöohjeet. Lisäksi Tukes pyysi jakelijoilta kypärien tyyppitarkastustodistukset ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Kaikkien tuotteiden merkinnöissä tai käyttöohjeissa todettiin eri asteisia puutteita. Tuotteet täyttivät testatuilta osin vaatimukset lukuun ottamatta Palm-merkkistä kypärää (malli ap2000, tuotekoodi CH0004, valmistusvuosi 2014). Se ei täyttänyt iskunvaimennuksen osalta melontakypärästandardin iskusuojausvaatimuksia. Jakelija poisti tuotteen myynnistä ja järjesti vapaaehtoisesti tuotetta koskevan takaisinvetomenettelyn ottamalla tuotteen ostaneisiin kuluttajiin yhteyttä. Tukes määräsi tuotteen myyntikieltoon. Tuotteen ostaneet kuluttajat voivat palauttaa tuotteen takaisin ostopaikkaan ja saavat tuotteen ostohinnan takaisin.

Yhdessäkään kypärässä ei ollut melontakypärästandardin edellyttämiä merkintöjä ja ohjeita suomeksi ja ruotsiksi. Vain yhden kypärän mukana oli käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

Tukes pyysi jakelijoilta melontakypärien tyyppitarkastustodistukset ja sai ne kahdesta tuotteesta.  Yksi kypärä oli valmistettu viisi vuotta tyyppitarkastustodistuksen vanhenemisen jälkeen. Kahdelle kypärämallille valmistajat, jotka markkinoivat tuotetta omalla tuotemerkillään, eivät olleet hankkineet tuotetta koskevaa rinnakkaista tyyppitarkastustodistusta ennen tuotteen saattamista markkinoille. Neljälle kypärämallille valmistajat eivät olleet laatineet vaatimustenmukaisuusvakuutusta.  Kaksi valmistajaa toimitti lainsäädännön edellyttämän tyyppitarkastustodistuksen Tukesille myöhemmin. Melontakypärät, joille valmistaja ei kyennyt antamaan lainsäädännön edellyttämää tyyppitarkastustodistusta ja vaatimustenmukaisuusvakuutusta, Tukes määräsi myyntikieltoon siihen asti, kunnes kypärät on saatettu henkilönsuojaimia koskevan lainsäädännön mukaisiksi.

Valmistajat, maahantuojat ja jakelijat vastaavat henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudesta

Melontakypärät ovat henkilönsuojaimia. Valmistaja vastaa henkilönsuojaimen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Tuotteita koskevassa lainsäädännössä valmistaja on yritys, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään EU:n markkinoilla. Jos maahantuoja tai jakelija tuo henkilönsuojaimen myyntiin omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään, maahantuojaa tai jakelijaa koskevat valmistajan velvollisuudet. Melontakypärät ovat luokan II henkilönsuojaimia, joiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osat ovat EU-tyyppitarkastus ja valmistajan tekemä tuotannon valvonta. Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän henkilönsuojaimeen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettava tuotteen mukana tai annettava ohjeissa internet-osoite, josta vakuutus on saatavilla. Suomessa henkilönsuojaimen merkintöjen ja käyttöohjeiden on oltava suomeksi ja ruotsiksi sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeessa on oltava henkilönsuojaimen tyyppitarkastaneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja nelinumeroinen tunnusnumero.

Henkilönsuojaimia koskevat säännökset muuttuivat, ja uutta EU:n henkilönsuojainasetusta alettiin soveltaa huhtikuussa 2018. Kaikkien markkinoille saatettavien henkilönsuojainten on pitänyt täyttää henkilönsuojainasetuksen vaatimukset 21.4.2019 alkaen. Asetuksessa on säädetty talouden toimijoiden velvollisuuksista. Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että markkinoille saatettavat henkilönsuojaimet ovat vaatimustenmukaisia. Lisätietoja EU:n henkilönsuojainasetuksesta on saatavilla Tukesin verkkosivuilla.

Muut testatut melontakypärämallit:

NRS Havoc

Sandbox SK564, Legend Low Rider

Hiko Buckaroo H8800

Prijon Surf2002

Mystic MK8

Lisätietoja: Tukesin markkinavalvontarekisteri

Katri Sihvola, puh. 029 5052 197, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Linkit:

Henkilönsuojaimet Tukesin verkkosivuilla

Tukesin ja STM:n yhteistiedote 13.3.2019