Matalan kynnyksen melonnan kehittämishanke käynnistyy

5.4.2019 Liitto Melonta

Kunto- ja virkistysmelonnan matalan kynnyksen kehittämishanke käynnistyy. Tavoitteena on saada 10 000 uutta melonnan harrastajaa kolmen vuoden aikana.

Melonta harrastuksena on lisännyt tasaisesti suosiotaan 1980-luvulta lähtien. Luonnovarakeskuksen ulkoilutilastot osoittavat, että melomassa käy 10,1% 15–74-vuotiaista suomalaisista, mutta harrastaminen on satunnaista. Moni on kiinnostunut melonnasta ja haluaisi aloittaa melontaharrastuksen. Monilla on kajakki tai kanootti kesämökillä, mutta sen käyttö on vähäistä. Harrastuksessa alkuun pääseminen saatetaan kokea vaikeaksi.

Hankkeessa madalletaan harrastuksen aloittamisen kynnystä ja tehdään melonnasta helpommin lähestyttävä sekä tarjotaan aloitteleville harrastajille asiantuntevaa opastusta. Alan toimijat kerätään yhteen, luodaan melontaharrastuksen aloittamista helpottava toimintamalli, muotoillaan mallista tuote ja markkinoidaan melontaa harrastuksena, jonka on kaikkien saatavilla. Hankekausi on 9/2019–9/2022.

Melonta- ja Soutuliitto hallinnoi hanketta, Suomen Latu sekä Finlands Svenska Idrott ovat mukana yhteistyötahoina. Ne tuovat hankkeelle laajan jäsenistönsä ja verkostonsa hyödyt. Melonta- ja soutuseurat, latuyhdistykset, ohjelmapalveluyritykset, alan kauppiaat ja alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset sekä urheiluopistot kutsutaan myös mukaan. Laajalla toimijaverkostolla on mahdollista saavuttaa hankkeen tavoite – 10 000 uutta melonnan harrastajaa.

Kehittämishanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen. Avustus kattaa 70 % hankkeen kustannuksista. Ensimmäisenä hankevuotena avustusta saadaan 7 000€. Hanke alkaa alkusyksyllä 2019.

Lisätiedot: Kai Lindqvist, 050 511 3639, kai.lindqvist@smsl.fi