Palkat ja muut ansiotulot ilmoitettava tulorekisteriin

21.2.2019 Yleinen

1.1.2019 jälkeen kaikki maksetut palkka- ja ansiotulot on ilmoitettava tulorekisteriin. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yhdistyksiä, myös urheiluseuroja.

Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten kilometrikorvaukset on ilmoitettava. Myös kilpailupalkinnot ja alaikäisille maksettu palkka tai muu ansiotulo on ilmoitettava tulorekisteriin ilman euromääräistä alarajaa.

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti

Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys. Tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse.

Palkka.fi hoitaa ilmoittamisen tulorekisteriin

Yhdistys voi laskea palkat maksuttomassa Palkka.fi-palvelussa, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin. Erillistä ilmoitusta tulorekisteriin ei tällöin tarvitse tehdä.

Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä. Ne ilmoitetaan edelleen suoraan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Yhteenvetona

  • Sähköinen asiointi on perusedellytys.
  • Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
  • Verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
  • Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
  • Tulorekisteri ei muuta apurahojen tai stipendien ilmoittamista.

Lähde ja lisätietoja: 
https://www.olympiakomitea.fi/2019/02/07/verohallinto-ohjeistaa-urheiluseuroja-tulorekisterista-uudella-materiaalilla/

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/