Toimijaksi Vesisankarit-tapahtumaan

26.2.2019 Yleinen

Vesisankarit 2019 on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti, tapahtumia on sovittuna jo 64 kpl eri puolille Suomea. Kutsumme melonta- ja soutuseurat mukaan järjestämään toimintaa Vesisankareiden rastipisteille.

Vuonna 2018 tapahtumia oli yhteensä 102 kpl ja niihin osallistui melkein 16 000 henkilöä, koululaista, opettajaa ja avoimissa tapahtumissa uimahallien asiakasta. Melonta- ja soutuseurat ovat ollee ansiokkaasti mukana jo erittäin monessa tapahtumassa. 

Vesiankareista iloa sekä osallistujille, että järjestäjille

Vesisankarit -hankkeessa innostetaan koululaisia toimimaan vesillä turvallisesti eri vuoden aikoina ja tuodaan esille vesiympäristön monimuotoisuus. Vesisankarit koululaistapahtumissa ympäri Suomen, oppilaat harjoittelevat vesillä liikkumisen taitoja lajin ohjaajien opastuksella. Avoimissa uimahallitapahtumissa on loistava tilaisuus tuoda omaa laijia esille myös laajemmalle yleisölle.

Vesisankarit-toimintapisteiden tarkoitus on herättää oppilaiden kiinnostus vesillä liikkumisen taitojen harjoittelemiseen. Rastiaika on napakka, mutta hyvällä suunnittelulla ja jämäkällä ohjausotteella toimiva. Tarkoitus ei ole opettaa juurta jaksain, vaan innostaa ja herättää kiinnostus harrastusta kohtaan.

Vesisankarit teemapäivät toimivat mainiona ohjauskokemuksena nuorille harrastajille, joita kiinnostaa ohjaaminen ja valmentaminen oman lajin parissa. Koululiikuntaliitolta saa valmiin lupa-anomuspohjan kouluun toimitettavaksi ja todistuksen tehdystä vapaaehtoistyöstä.

Ottakaa yhteyttä paikallisorganisaattoriin sopikaa osallistumisestanne.

Lista kevään tapahtumista:
https://www.vesisankarit.fi/osallistujat

Tapahtumavastaavat:
https://www.vesisankarit.fi/toimijat/tapahtumavastaavat-2019

 

Ohjeita tapahtumarastin järjestämiseksi saat harrastekoordinaattorilta.

kai.lindqvist@smsl.fi
050 511 3639

 

Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta tukevat Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

https://www.vesisankarit.fi