Reilu ja puhdas urheilu – Ajankohtaista antidopingasiaa

23.5.2019 Liitto

Urheilijalla aina vastuu

Urheilijan tulee varmistaa aina ennen lääkityksen aloittamista, onko valmiste tai menetelmä sallittu urheilussa. On hyvä muistaa, että urheilija itse on aina vastuussa käyttämistään valmisteita ja mahdollisesti niiden aiheuttamista positiivisista dopingtestituloksista. 

Muistilista urheilijalle:

  • Kerro aina lääkärissä, että kuulut dopingvalvonnan piiriin
  • Tarkista aina myös itse käyttämiesi lääkkeiden sallittavuus
  • Mikäli sairastut ulkomailla, tarkista lääkkeesi joko Maailman antidopingtoimisto WADAn luettelosta tai kyseisen maan antidopingorganisaation internetsivuilta
  • Hae erivapautta, jos tarvitset sairautesi hoitoon urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää
  • Tarkista aina ennen kansainvälisiä kilpailuja, hyväksyvätkö kisajärjestäjät erivapautesi
  • Ole tarvittaessa yhteydesssä SUEKiin, mikäli et löydä tietoa edellämainituilta tahoilta
  • Muista, että olet itse aina vastuussa siitä, mitä elimistöstäsi löytyy, vaikka et tarkoituksellisesti käyttäisikään urheilussa kiellettyjä aineita tai menetelmiä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmät voi tarkistaa SUEKin internetsivuilla https://kamu.suek.fi/#!/. 

KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille. Mobiilisovelluksen kautta urheilija voi tarkistaa käyttämänsä lääkkeen tai lääkeaineen sallittavuuden älypuhelimella. Urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien lääkehaku pohjautuu Lääketietokeskuksen tietokantoihin. KAMU-lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita.

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle tulee hakea erivapautta, joka voi tehdä mahdolliseksi kielletyn aineen tai menetelmän käytön hoidollisiin tarkoituksiin.

SUEKin erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää.

Melonnan ja soudun tasomäärittelyt

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea tarvitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti etukäteismenettelyllä. Lääkärin kirjoittama resepti tai lääkärintodistus ei riitä, vaan erivapaus tulee hakea osoitteessa www.suek.fi/erivapaus-urheilijan-laakityksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

Hätätilanteita lukuun ottamatta tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden ei tule aloittaa urheilussa kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus.

Melonnan ja soudun tasomäärittelyn piirissä olevat lajit:

   Melonta (ratamelonta, freestyle ja kanoottipujottelu)
  – Yleisen sarjan ja nuorten (18- ja 20-vuotiaiden) SM-kilpailuihin osallistuvat

  Soutu (olympialuokat)
  – Yleisen sarjan ja nuorten (A-junioreiden sekä alle 23-vuotiaiden sarjoissa) SM-kilpailuihin osallistuvat

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolisten urheilijoiden, jotka joutuvat käyttämään sairautensa hoitoon jotakin urheilussa kiellettyä ainetta tai menetelmää, onkin suositeltavaa pitää itsellään valmiina ajantasaiset lääkärintodistukset, joista käy ilmi, että erivapauden myöntämiseksi vaaditut edellytykset täyttyvät.

Kansainvälisen tason tai kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat urheilijat hakevat erivapaudet kansainvälisen lajiliittonsa kautta. Mikäli urheilijalla on joko ICF:n tai FISAn myöntämä erivapaus, SUEK hyväksyy erivapauden automaattisesti. Mikäli urheilijalla on jo SUEKin myöntämä erivapaus, luvalle tulee hakea hyväksyntä ICF:sta tai FISAsta.

Dopingtestejä voidaan tehdä kaikille kilpaurheilijoille

Dopingtestejä suoritetaan Maailman antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisesti niin kilpailuissa kuin niiden ulkopuolella. Kaikki järjestäytyneeseen toimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, osallistuvat urheilijat kuuluvat dopingtestauksen piiriin. Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. Testejä voidaan siis tehdä myös niin juniori- kuin masterssarjoihin osallistuvillekin.

Kilpailunäytteistä analysoidaan useampia dopingaineita kuin kilpailuiden ulkopuolella otetuista näytteistä. Näitä ovat muun muassa piristeet ja kannabinoidit

Lähde ja lisätietoja: suek.fi

 


Melonnan ja soudun valmennusryhmiin kuuluvat suorittavat Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. Suosittelemme verkkokoulutuksen suorittamista kaikille melonnan ja soudun kilpaurheilijoille, valmentajille ja huoltajille.
Melonnan ja soudun valmennusryhmiin kuuluvat suorittavat Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksen. Suosittelemme verkkokoulutuksen suorittamista kaikille melonnan ja soudun kilpaurheilijoille, valmentajille ja huoltajille.