Syyskokouksen päätöksiä

24.11.2019 Liitto

Melonta- ja Soutuliiton syyskokouksessa 23.11.2019 valittiin hallitus sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Melonta- ja Soutuliiton syyskokouksessa 23.11.2019 valittiin hallitus ja vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Järventaus, joka näin jatkaa puheenjohtajana. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Anne Rikala, Marika Laaksonen ja Minna Kantsila valittiin uudelleen. 

Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa nostettiin esille kolme pääteemaa: Elinvomaiset seurat, Olympiapolku Tokio – Pariisi ja riittävät voimavarat. Seuratoiminnan kehittämisessä käytämme Tähtiseura -laatuohjelmaa, jossa seura voi erikoistua nuorisotoimintaan, aikuisliikuntaan, huippu-urheiluun tai halutessaan näihin kaikkiin. Riittävät voimavarat tarkoittavat panostamista omaan varainhankintaan ja Olympiapolku lisäpanostusta potentiaalisten olympiamenestyjien harjoitteluun.

Kokousmateriaalit löytyvät täältä.