Hallitus käsitteli kokouksessaan miehistöjen harjoitus- ja kilpailutoimintaa – julkaistu 25.5.

25.5.2020 Kilpailu Liitto

Melonta- ja soutuliiton hallitus käsitteli lauantain kokouksessaan ja puuvenejaosto sunnuntaina omassa kokouksessaan miehistöluokkien kilpailu ja harjoitustoimintaa. Hallitus ottaa vakavasti OKM:n ja THL:n suositukset turvaväleistä ja lähikontaktien välttämisestä.

Hallitus keskusteli miehistöjen harjoittelu ja kilpailutoiminnasta ja päätösten periaatteina on noin metrin turvavälin säilyminen suorituksen aikana sekä mahdollisen altistuksen rajaus rajattuun joukkoon ihmisiä. Hallituksen tahtotila oli selkeästi mahdollistaa harrastaminen ja urheilutoiminta kaikissa luokissa, mutta tietyin rajoittein. Asiaa käsiteltiin myös puuvenejaoston kokouksessa sunnuntaina, joka yhtyi liiton hallituksen näkemykseen yksityiskohdista. Nämä suositetut rajoitukset ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka.

Aluksessa saa olla kerrallaan enintään 8 +1 jäsentä:

 • Olympiasoudun ja melonnan miehistöissä on urheilijoilla kiinteät paikat, joissa noin metrin turvaväli täyttyy
 • Pienveneissä sama metrin turvaväli säilyy
 • Kirkkoveneissä:
  • Perämies
  • Tahtiairopari omalla paikallaan vierekkäin
  • Muut penkkirivit täytetään niin, että kullakin rivillä on vain yksi soutaja vuoron perään oikealle ja vasemmalle puolelle
  • Veneeseen sijoitutaan siis esimerkiksi seuraaville paikoille: V1, V3, V5, V7 (tahti) ja O2, O4, O6, O7 (tahti) + perämies

Näillä tavoilla pystytään turvaväli pitämään noin metrissä kaikissa veneluokissa.

Jokaisen soutajan/melojan tulee päättää osallistumisestaan itse. Riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ei suositella osallistuvan yhteisharjoituksiin tai joukkuekilpailuihin kesäkuun aikana. Jokaisen riskiryhmään kuuluvan tai riskiryhmäläisen läheisen tulee tehdä tämä harkinta itse. Jokainen seura tekee itsenäisen päätöksen harjoittelusta ottaen kuitenkin turvallisuuden ja riskiryhmiin kuuluvat huomioon. Painostusta osallistua ei tule tässä tilanteessa olla.

Nämä suositukset ovat voimassa 30.6. saakka ja niitä tarkastellaan uudelleen kesäkuun aikana, kun nähdään, miten tilanne kehittyy kesäkuun aikana. Liiton toimisto työstää ohjeistuksia ja kokoaa tietoa harrastajille ja seuroille.

Melonta- ja soutuliiton hallitus toivoo kaikille hyvää harrastamisen kesää kaikille haasteellisesta tilanteesta huolimatta.