Liiton hallitus käsitteli kilpailutoiminnan järjestämistä kesällä 2020 – julkaistu 22.5.

22.5.2020 Kilpailu Liitto

Liiton hallitus linjasi kilpailutoiminnan olevan mahdollista kesäkuun alusta lähtien erityisjärjestelyin, joista järjestäjä vastaa. Miehistöalusten toiminnasta linjaukset ensiviikon alussa. Linjauksia ja toimintaohjeita päivitetään kesän aikana virustilanteen edetessä.

Aluehallintovirastot (AVI) ovat julkaisseet määräykset 19.5 koskien kokoontumisrajoitusten soveltamista. 50-500 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja, mikäli järjestäjä huolehtii määrättyjen asioiden toteutumisesta.

SMSL:n hallitus suosittelee, että kilpailutoimintaa voidaan AVI:n ja ministeriöiden ja Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen (THL) ohjeistuksia noudattaen toteuttaa. Kilpailun järjestäjä vastaa, että järjestelyt ovat turvalliset osallistujille. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi kesäkuun alusta lähtien ja sitä päivitetään tilanteen mukaan kesän aikana. Lisäksi:

  1. Sairaana tai oireisena ei saa osallistua
  2. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään
  3. On pidettävä huolta hyvästä hygieniatasosta ja yskimishygieniasta
  4. Riskiryhmien ei suositella osallistuvan kilpailutoimintaan kesä- ja heinäkuun aikana. Arvion osallistumisesta tekee yksilö itse. Elokuuta käsitellään erikseen myöhemmin. Riskiryhmien määritelmä (THL).

Liiton toimisto koostaa täsmällisempiä perustoimintaohjeita ja materiaalia järjestäjien tukemiseksi, jota julkaistaan sen valmistuttua. Jaostot yhdessä toimiston ja kilpailun järjestäjien kanssa keräävät hyviä käytänteitä kilpailujen toteuttamiseksi pitkin kesää, joista tiedotetaan osallistujiakin tarpeen mukaan.

Lajikohtaiset toimenpiteet:

Rata- ja maratonmelonta:

Rata- ja maratonjaosto valmistelee yhdessä kilpailujen järjestäjien kanssa sovelletun kilpailukalenterin ja kilpailuohjelman. Jaosto lähettää kyselyn kilpailujen järjestäjille halukkuudesta ja mahdollisuudesta järjestää kilpailuja poikkeustilanteessa. Häme Regatta on siirretty kesäkuun alusta myöhemmälle kesään ja ensimmäinen kalenterissa oleva kilpailu on Gullö Runt, jonka järjestämisestä järjestäjä tiedottaa omassa aikataulussaan. Rata- ja maratonjaosto vahvistaa kilpailukalenterin touko- kesäkuun vaihteessa, kun kilpailujärjestäjien järjestämismahdollisuudet on selvitetty.

Olympiasoutu:

Valmennuspäällikkö valmistelee yhdessä kilpailujärjestäjien kanssa sovelletun kilpailukalenterin ja kilpailuohjelman. Olympiasoudun kilpailuja voidaan järjestää kesäkuun alusta lähtien.

Puuveneet:

Puuveneisiin liittyvistä asioista tiedotetaan ensi viikon alussa puuvenejaoston kokouksen jälkeen.

Kanoottipoolo:

Poolojaosto valmistelee oman kilpailuohjelmansa ja sovelletut käytänteet harrastamiselle yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Pooloturnausten järjestäminen on mahdollista kesäkuun alusta lähtien.

Freestyle:

Freestyle kilpailut ovat syksyllä ja niitä käsitellään myöhemmin. Kilpailujen järjestäminen on mahdollista, mikäli olosuhteet sen sallivat.

Hyödylliisiä linkkejä:

Aluehallintovirastojen tiedote 19.5

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohje

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen riskiryhmien määrittely

Lisätietoja:
Hannu Hämäläinen
hannu.hamalainen@smsl.fi
041-3100721