Koronatiedote 18.5.2020

18.5.2020 Liitto

SMSL tiedote 18.5.2020

Melonta- ja Soutuliiton hallitus kokoontui perjantaina 15.5.2020 käsittelemään liiton alaisen toiminnan linjauksia sekä seuratoiminnan suosituksia. Seuratoimintaa voidaan järjestää erityisjärjestelyin, kilpailutoiminta, miehistöveneet sekä kanoottipoolon erityisjärjestelyt vaativat vielä lisäselvitystä.

Melonta- ja Soutuliiton hallitus painottaa järjestäjän ja yksilön vastuun merkitystä ja vetoaa kaikkien toimintaa järjestävien tahojen sekä osallistujien oman toiminnan vastuullisuuteen.

Melonta- ja Soutuliiton hallituksen linjaukset

  1. Sairaana tai oireisena ei saa osallistua toimintaan ja poisjäämisen kynnys tulee asettaa erittäin matalalle.
  2. Osallistuminen toimintaan perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuja, kouluttaja, tuomari tms. tekee päätöksen omasta osallistumisestaan itse.
  3. Seura voi järjestää esimerkiksi kurssi- ja harjoitustoimintaa osallistumisrajoitusten puitteissa ja uudenlaisin toimintatavoin viranomaismääräykset ja ohjeet huomioiden.
  4. Kilpailutoiminnan ohjeistukset ovat tulossa myöhemmin, kun saamme AVE:ilta lisätietoja erityisjärjestelyistä. 
  5. Miehistöveneiden sekä kanoottipoolon ohjeistukset ovat tulossa myöhemmin. Erityisjärjestelyt vaativat vielä lisäselvitystä

 

Seuratoiminta

Seuratoiminnan yksityiskohtien suosituksia käsiteltiin seurawebinaarissa lauantaina, jossa oli 29 osallistujaa. Melonta- ja Soutuliitto julkaisee suosituksia tulevien viikkojen aikana seurojen ja harrastajien käyttöön. Seurojen tulee päivittää turvallisuussuunnitelmat ja riskiarvioinnit vastaamaan uutta tilannetta.

Yleisen linjauksen mukaisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ei suositella osallistuvan järjestettyihin kokoontumisiin, mutta seuratoiminnassa voidaan palvella riskiryhmiin kuuluvia esim. kalustojen eriyttämisellä tai muulla harrastamisen turvallisuutta lisäävällä tavalla. Omatoimisen harrastamisen mahdollistamiseen voidaan etsiä seuroissa uusia tapoja.

Seuratoiminnan toimintasuositukset (PDF) (Käsitelty seurawebinaarissa 16.5.2020)

Julkaisemme lähiaikoina myös tiivistetyt toimintaohjeet seurojen jäsenistölle.