Koronatukea urheiluseuroille

11.5.2020 Liitto Seuroille

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa urheiluseuroille avustuksia toiminnan jatkamisen turvaamiseksi sekä uusien digitaalisten toimintatapojen kehittämiseksi.

 

1) Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus)

Avustusta voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana. Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta. Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on käyttänyt tai käyttää lain ja työehtosopimusten antamat mahdollisuudet töiden uudelleen järjestämiseen.

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Linkki OKM sivuille

Valtionavustuslaki (688/2001)Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle

Liikuntalaki (390 /2015)

 

2) Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana

Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustusta eivät voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Avustusta voidaan hakea toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3.-31.5.2020.

Avustusta haetaan aluehallintovirastojen kautta.
Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.
 

Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään kesäkuun puoleenväliin mennessä.

LInkki Okm sivuille

Valtionavustuslaki (688/2001)Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle

Liikuntalaki (390 /2015)