Seurakysely Melonta- ja soutuliiton puuveneseuroille ja soutajakysely puuveneseurojen soutajille

Marraskuun 2020 aikana on tarkoitus kartoittaa Melonta- ja soutuliiton puuveneseurojen näkemyksiä puuvenesoudusta ja sen kehittämisestä sekä seurojen nykyisestä tilanteesta. Seurakyselyssä vastauksiin oikeutettuja ovat puuveneseurat ja vastaukset tapahtuvat seurojen nimillä.

Seurakyselyyn pääsee vastaamaan oheisesta linkistä:

https://www.kyselynetti.com/s/e2d6245

Lisäksi järjestetään puuveneseurojen soutajille soutajakysely, johon toivotaan mahdollisimman monen soutua harrastavan seuran jäsenen vastaavan. Myös soutajakyselyssä vastaukset tapahtuvat nimellä sekä seuran nimellä, mutta vastauksien yhteenvedossa ei yksittäisiä vastauksia tulla julkistamaan.

Soutajakyselyyn pääsee vastaamaan linkistä:

https://www.kyselynetti.com/s/7ad8b64

Molemmissa kyselyissä vastausaikaa on 30.11.2020 asti. Toivomme mahdollisimman aktiivista osallistumista kyselyihin niin seurojen kuin soutajienkin taholta.

Melonta- ja soutuliitto puuvenejaosto