Haetaan kanoottipoolon lajipäällikköä

21.12.2021 Liitto

Nykyisen poolon lajipäällikön jäädessä pois, haemme kanoottipoololle lajipäällikköä. Kanoottipoolon lajipäällikkö toimii lajijaoston vetäjänä ja yhteyshenkilönä liiton toimiston suuntaan sekä tekee tiivistä seurojen kanssa. Lajipäällikön tehtäviin kuulu mm. lajijaoston vetäminen, lajin toimintasuunnitelman suunnittelu ja toteutus yhdessä lajijaoston kanssa, lajin budjetointi ja seuranta, toimintakertomuksen laatiminen ja muut lajin edistämisen tehtävät. Lajin markkinoinnin edistäminen ja seurojen osallistaminen kehittämiseen ovat myös keskeisessä roolissa lajipäällikön tehtävässä.

Melonta- ja Soutuliitossa lajijaostot toteuttavat lajien toimintaa ja vastaavat lajien kehittämisestä. Lajijaostojen toiminta vaihtelee lajeittain, mutta jaosto vastaa mm. seuraavista asioista lajissa:

 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lajin kehitystä kansallisesti liiton strategian mukaisesti
 • vastata kansallisesta kilpailutoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • kehittää, seurata ja arvioida kansallista kilpailujärjestelmää – esittää SM-kilpailun järjestäjät kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle
 • vahvistaa muun kansallisen kilpailu- ja tapahtumakalenterin
 • antaa asiantuntemuksensa lajipäällikölle lajin toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun ja toteuttamiseen
 • valvoa ja arvioida tuomaritoimintaa
 • esittää kilpailu- ja valmennusvaliokunnalle muutoksia kansallisiin kilpailusääntöihin
 • kutsua koolle seurakokoukset
 • koordinoida valmentaja-, turvallisuus-, tuomari- ja ohjaajakoulutusta yhdessä lajipäällikön ja koulutusvaliokunnan kanssa
 • ohjaa, suunnittelee ja kehittää nuorisotoimintaa yhteistyössä harrastekoordinaattorin kanssa
 • tiedottaa lajiin liittyvistä asioista toimiston avustuksella
 • vahvistaa kilpailujen tuomarit SM-kisoihin

Lajipäällikön tehtävä on luottamustehtävä, josta ei makseta palkkaa tai palkkioita. Melonta- ja Soutuliiton hallitus vahvistaa lajipäällikön valinnan.

 

Hakemukset kanoottipoolon lajipäällikön tehtävään 10.1.2022 mennessä toimisto@smsl.fi.

 

Lisätietoja:

Hannu Hämäläinen 0413100721, hannu.hamalainen@smsl.fi