Vastuullisen valmentajan verkkokurssi – ohjaatko tai valmennatko lapsia, nuoria tai aikuisia?

28.12.2021 Nuoriso Yleinen

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on kurssikokonaisuus, joka edistää parempaa valmennusta ja turvallista toimintaympäristöä liikunnan ja urheilun piirissä. Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on suoritettavissa maksuttomasti vuoden loppuun asti. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin, joten koko verkkokurssia ei tarvitse kerralla tehdä. Suorittamalla kurssin valmentaja osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen valmennukseen. Kurssin suoritettuaan valmentaja saa kurssista todistuksen sekä meriitin Suomisportin Sporttitililleen.

Lue lisää: https://www.olympiakomitea.fi/2021/08/19/valmentaja-ja-ohjaaja-olethan-mukana-rakentamassa-entista-turvallisempaa-toimintaymparistoa/

 

Koulutuksen järjestää Suomen Olympiakomitea.